Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Handbok för Uppvaknande

Författare: Aida Reva

Tanken bakom den här boken är att inspirera och hjälpa dig som börjar vakna och förstå att ingenting är riktigt så som vi tidigare har trott att det är. För dig som befinner dig i en relation, där parterna inte är överens om hur vår värld riktigt fungerar, så kommer denna bok att vara en inspirationskälla till ämnen att prata om och möta varandra omkring i stället för att plågas av konflikter och brustna relationer.

Pandeminåren har varit en svår tid för hela världen, inte minst med tanke på de hemska uppbrott som familjer, vänskaper och andra relationer har fått utstå. Det mest värdefulla i den här boken är alla stories från människor som berättar om sitt uppvaknade.

”Tillsammans med denna handboks fantastiska berättelser och vägledning, så kanske just din resa uppfattas som mindre ensam och lång. Det är också viktigt att vi kommer samman, och bildar ett nätverk, då det är vår gemensamma kraft som skapar den förändring vi alla längtar efter.” ― Zarah Öberg


Aida Reva

Aida är en entreprenör och frihetsaktivist som har ett genuint driv till att skapa positiv förändring och hjälpa människor att bli den bästa versionen av sig själva.

Aida föddes i södra Bosnien och hennes familj flydde under kriget när hon var 4 år gammal. I Sverige växte hon upp i en Småländsk småstad. Efter sina studier inom psykologi och senare IT, började Aida sin yrkeskarriär inom IT-infrastruktur som senare ledde till en karriär inom olika delar inom IT. Från att ha varit en karriärkvinna inom ett område där fokus låg på pengar, makt och kontroll, började hennes uppvaknande och sökande efter sig själv och sanningen.

Sedan dess har Aida drivit flera projekt och företag, från yoga och dansstudio till IT-företag med fokus på att hjälpa människor att skaffa sig verktyg för att bli medvetna, starka och lyckliga. Sanning och frihet har alltid varit Aidas ledstjärnor.
De flesta känner Aida från hennes populära Youtube-kanal, medverkan i olika program, samt hennes engagemang inom frihetsarbetet.

Aida har en unik egenskap att se och kommunicera den obekväma sanningen och kontroversiella ämnen. Många av hennes följare ser henne som en viktig röst för frihet och en förlängning av deras egna tankar. Hon ger både hopp och en röst åt de som inte kan tala sin sanning.

Förutom en respekterad talare och kreatör är hon också en förälder och fästmö. Med en lika driftig man, två bonussöner och en livlig egen dotter, så är det just här Aida får sin energi. När hon inte lägger all sin kraft på att hjälpa världen att vakna och läka, så ägnar hon sig åt sin träning, skrivande eller så hittar man henne i sin systudio.


Antal sidor: 172Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 199:-Kolla in andra böcker

The Sacred Soul - A Divine Evolution through Time

Ulrika Karlsson

This book is about the downfall and the ascension of our Sacred Soul. The Sacred Soul - A Divine Evolution through Time and Space comes in these challenging times with a mission. She is here to inspire, aid, hold space and perhaps even challenge you in your own Divine evolution and ascension process. We all have the opportunity to ascend from the dense 3rd dimension to the Sacredness of the Soul, which is in the 5th dimension, and beyond. To do this, we need to clear the old karmic programs and start to make new more conscious choices. The Sacred Soul gives you the awareness, the insights and the tools to be who you are at a Soul level. Much of the information of The Sacred Soul has been long time forgotten or buried beneath layers and layers of unconscious and deep programming. The Sacred Soul is here to reclaim your Sacredness and to reactivate your inner dormant light codes. So buckle up, connect to your Heart and open your mind! Let the journey and the remembrance begin ...

Tankens kraft

Christina Jonsson

En bok fylld av färgsprakande bilder med en tänkvärd text samt ett inspirerande musikval till varje bild.

Dansa med en ängel

Felipe Salas

Dansa med en ängel vänder sig till människor som söker meningen med livet. Eller som författaren själv skriver, människor som önskar hitta sitt sanna Jag. Bokens huvudperson heter Oscar som är en ung nyexaminerad ingenjör och ekonom. I boken dyker Amos upp som blir Oscars följeslagare och trogne vän. Vänskapen följs av konversationer om meningen med livet, universums gudomliga lagar, relationer, hälsa, kärlek, uppfyllande av Oscars inre drömmar och den egna viljan. Boken är även en illustration av en ung mans kämpande mot sin största fiende men mest förmedlar boken att alltid vandra ljusets väg oavsett vad som än händer i livet.

Den gåtfulla verkligheten

Tony Hansson

Den Gåtfulla verkligheten är en berättelse ur en levnad full med upplevelser, både "vanliga" och kanske "mindre vanliga". Jag kallar dom för "andliga". Berättelsen rör sig över 70 år och är inflätad i samtiden. "Vi lever i en orolig tid och våra val blir väldigt viktiga för framtiden".

Änglahyss

Jeanette L Sigvardsson

Jag inleder med att berätta om när livet vände. Jag hade fyllt 44 och skulle snart bli änka. "Änglahyss" beskriver unika och speciella händelser i vardagen som givit kraft och energi mitt i svåra livskriser och svarta dagar och är eget upplevda eller berättade av nära vänner. Att få öppna ögon för "änglahyss" i vardagen kan ge en glimt av humor mitt i sorgen och ge inspiration mitt i modlösheten. Livet är inte spikrakt men bakom hörnet väntar miraklet, ett "änglahyss" kanske. Händelserna som återberättas överträffar logiken.

Mitt Universum

Dan Persson

Med Dan Perssons "Mitt Universum" bjuds du in till att erhålla många svar på frågor om livet och kosmos. "För att förstå människan måste du förstå kosmos och för att förstå kosmos måste du förstå människan" - Så inleder författaren sin bok Mitt universum". Boken förklarar och besvarar uråldriga frågeställningar om kosmos och människan: Vilka är existensens 10 dimensioner? Vilka dimensioner är tillgängliga för dagens människor? Hur styrs du av sinneskrafterna och hur lär du dig att bli herre över sinneskrafterna? Vet du hur kosmos sju energistrålar påverkar ditt liv och dina beslut? Vilka är Zeta Reticuli och varför är de så viktiga för jordens befolkning och framtid? Vilka besökare från rymden beskyddar och besöker vår planet? Vad är den 6:e rotrasen och vilka har bidragit till den 6:e rotrasen, som i framtiden kommer att befolka vår planet? Varför innehåller våra celler så stor mängd "skräp" DNA och när utvecklas den tredje DNA strängen i människans celler? Vad är hälsa och hur definieras begreppet hälsa? Behöver vi Friskhus istället för Sjukhus? Hur blir innevånarna på planeten jorden av med sjukdomar samt uppnår god hälsa? Vad är och hur fungerar bioresonans? Vilka kommer att stanna kvar på planeten när jorden upptransformeras i en högre spiral? Hur och varför uppnår du högre andlig medvetenhet via meditation? Dessa och många ytterligare frågor besvaras i den bok som du snart kan hålla i din hand. Välkommen att läsa boken och ta del av Dans universum.

Symbolerna i kaffekoppen siar om framtiden

Essie Jona

Vill du lära dig att spå i kaffesump? Vad roligt! I denna bok kan du lära dig allt från vilket kaffe du behöver till de olika symbolerna du kan hitta i din kaffesump. En vän till mig kan verkligen konsten att få det att låta spännande och det blir en historia av det. Hon har spått mig många gånger. Mycket av det hon förutspått för länge sedan har faktiskt inträffat på riktigt vilken ingen skulle kunna veta i förväg. Detta gör att jag tror ännu mer på att spå i kaffesump. I denna bok finns det många symboler som kan hittas i kaffesumpen i din kopp.

Änglabudskap till alla namn i almanackan 2022

Carina Skoglund

Betydelsen av Ditt namn är ingenting som jag har "hittat på" i stunden när jag skriver. ditt namn handlar om vem Du i sanning är. Inte om vilka olika roller du har i livet. Det finns en sanning som måste komma fram, som vi måste börja förstå! Det är dags nu. Alla vägar bär till Rom, sägs det. Den här boken är en väg av miljarder vägar, den kan bli din, om du väljer den. Det är nödvändigt att läsa inledningen till boken först, för att förstå vad det är som du ska göra, när du läser om Ditt eget namn, om du vill påbörja din egen resa vill säga.

Texter från Anubis

Rose-Marie Rosdahl

Anubis kommer för att väcka upp gammal kunskap i en ny tid! Den klokhet och visdom som Anubis bär, kan du ta del av här. Vi har en ny möjlighet att lära oss att leva från vårt hjärta på riktigt, få möjlighet att nå all den kunskap som vi bär med oss. Hitta kontakten med dig själv, lyssna inåt och agera efter det du vet är rätt för dig.

Guidance in Life

Gun Reijer

With this book, I want to inspire and encourage people to ask themselves questions that can help them develop and move forward in life. It’s extremely important for our lives what we choose to focus on. What we think, feel, talk about and give out is also what we attract and get in return. We can easily describe it as being that the frequency we are on is the one we will get more of, because we automatically attract things set to the same frequency. For example, if we’re negative and judgemental towards ourselves, other people and other things all the time, this is what we send out and it will be exactly what will get back to us. Our thoughts and feelings are like a magnet, so we need to find out what kind of energy we are actually sending out on a daily basis, because we will receive that same energy in return. We also need to process old, incorrect programming and truths that we have adopted since childhood and replace them with new, better truths that stand for who we are and not what others want us to be. By changing our thoughts, feelings and words we can change our lives for the better. When we are ready and willing to change our inner self and our mind, we can change our whole life.

Vägledning i livet

Gun Reijer

Med den här boken vill jag inspirera och uppmuntra människor att våga ställa sig själv frågor som får dem att finna den väg de är menade att gå i livet. Att faktiskt förstå att vi kan styra vårt liv dit vi själva vill och önskar. Hur oerhört viktigt det är för vårt liv vad vi väljer att lägga vårt fokus på. Det vill säga att vi endast tänker, känner och pratar om det som vi önskar få mera av i våra liv och inte lägger fokus på det som vi inte vill ha. Hur viktigt det är att energin vi skickar ut är bra och att vi inte dömer andra människor. Vi behöver också bearbeta gamla, felaktiga programmeringar och sanningar som vi har tagit in från att vi var barn och ersätta dess med nya, bättre sanningar som står för den vi är och inte vad andra vill att vi skall vara. Genom att ändra våra tankar, känslor och ord kan vi förändra vårt liv till det bättre. När vi är redo och beredda att förändra vårt inre och vårt sinne kan vi ändra hela vårt liv.

Själens resa till ljuset

Agneta Bilker

Genom boken kan du som läsare följa med på en inre resa som leder till din andliga, mediala och personliga utveckling. Du kan upptäcka dina förmågor men också de dolda känslor som du inte var medveten om och genom dessa få många insikter. Bokens första del kan användas som en veckas chakraresa. Du kan bestämma längden på meditationerna, genom att göra längre uppehåll vid punkterna i bokens meditationer. Bokens andra del beskriver mina erfarenheter av min egen mediala utveckling. Vi gör var och en vår andliga, mediala och personliga resa och den kan inte jämföras med andras. Genom att jag delar med mig av mina tankar, kanske du som läsare blir inspirerad att hjälpa till med att skapa en mer kärleksfull värld.

Jag Mariko En resa Mellan världar

Yvonne Nilsson

Jag mötte Mariko, det är en berättelse om nu och då. Att få ta emot ett budskap, som ska delas vidare. Själen har ingen början. Ej heller något slut. Ibland talar själen så högt att vi hör. Men vågar vi lyssna?

Filosofi, Livsnjuteri & Total Hälsa

Anna Nord

En feelgood bok som handlar om dagarna som går under årets alla månader. Filosofi om livet i stort och i smått. Hur Du mår väl både fysiskt och mentalt, Inspirerande recept.

Hemligheten Liv

Peter Kristian Fryksäter

Min bok Hemligheten liv handlar om Livets profet som genom en dröm får kontakt med den andra sidan utav andevärlden. Lärdomen blir att spegla de djupa hemligheterna som framtiden visar upp. Känslan föder en livsväg samtidigt som livet avslöjar hur tiden överlever verkligheten. Kommer vi att vara vakna då universums era finner sitt ursprung?

Boken om dig Johan(na)

Carina Skoglund

I den här boken beskriver jag numerologiskt de vibrationer som namnet Johan(na) består av . Både från den positiva och negativa sidan.

När djuren talar till oss

Britt-Marie Hassel

Man kan använda totemdjuren till hjälp att lära känna sig själv bättre och få vägledning i olika situationer i sitt vardagliga liv. Den här boken är en liten hjälp från mitt eget inre arbete, till dig från mig som behöver lite hjälp på vägen.

Boken om dig Johansson

Carina Skoglund

En utvecklande bok för alla med efternamnet Johansson att ta del av. Här kan du få insikter, råd och stöd för olika situationer som du befinner dig i, på den nivå du själv är. Och kanske hittar du här även styrkan att ta tag i något som du kanske vill ändra på. Lycka till!

Boken om dig Maria

Carina Skoglund

En utvecklande bok för alla med namnet Maria, att ta del av. Här kan du få insikter, råd och stöd för olika situationer som du befinner dig i, på den nivå du själv är. Och kanske hittar du här även styrkan att ta tag i en situation som du kanske vill ändra på. Lycka till!

En värld av kunskap

Birgitta Olsson

En värld av kunskap Vad är en guide eller vägledare? Har alla människor guider vid sin sida? Vet de allt om oss och ser de allt vi gör? Mycket av detta svarar guiderna/vägledarna på i denna bok. Min andliga utvecklingsresa är det mest omvälvande jag varit med om - galen eller ej - en fråga som många gånger cirkulerade hos mig under denna tid. Hur som helst kom jag in i en värld av kunskap med guider/vägledare som fick mig att se livet från en helt annan sida. Följ med på min resa och lär er mer om guiderna/vägledarnas värld och dimension - fylld med kunskap till oss alla. Vi visar på ett enkelt sätt hur de arbetar eller kommunicerar med oss och hur det fungerar med deras samverkan - bl.a det andliga nätverket, guiderna/vägledarnas roll, anhöriga på Andra Sidan, frågor och svar m.m. Rikligt med illustrationer. Vi hoppas att ni kan få svar på många frågor i detta ämne och tillföra ny kunskap till er.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close