Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

En reflektion om dagen

Författare: Jessica Jonsson

Detta är en uppdaterad version av boken Självreflektioner-Bli din bästa vän.

Denna fantastiska bok handlar om välmående som skapas av morgon- och kvällsrutiner. Det finns tips om vad du kan göra för att få en lugnare morgon och kväll. Det finns även tips om hur du kan göra för att skapa en lugnare dag.


Jessica Jonsson

Jessica Jonsson AKA Essie Jona lever i kulturrika Småland. Hon har tidigare gett ut böckerna Självreflektioner- Bli din bästa vän och Symbolerna i din kaffekopp talar till dig.


Antal sidor: 292Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 269:-Kolla in andra böcker

Gott och blandat ur livets påse

Amie Fahlander

En samling spretiga, livsbejakande, berörande texter om det som kallas livet och människornas förutsättningar i tillvaron. Det är högt och lågt, personligt, fantasifullt, salt och sött. Gott och blandat, helt enkelt.

Binder en väv

Jan Höjer

En samling dikter som med bokförlagets ord ganska gott kan föras till genren ”ande,kropp och själ”. Kanske kan ett visst sammanhang skönjas, även om detta är stämningar, axplock från en lång tid. En skymt av utveckling från upplevelse av kaos och smärta till sökande efter något annat, så som våra liv ofta ter sig . Fram träder den okände dvärgen i Eddan, Tiodreirer (Tjodröre), med en önskan om ”kraft, framgång och förstånd” till asar, alfer och ”stridernas gud” (Oden?). Hur tänker han? Kanske att mörker, oro och strid finns alltid, men mörkret är inte det som ger kraft. Svartsyn ger inte framgång men flykt till förkonstling, övertro och tomhet. Styrkan finns någon annanstans. Han vänder sig till Delling, gryningens gudom som är fader till Dag, morgondagen. Han är definitivt optimist. Det är inte naivitet eller nostalgi att ha tillit. Teman som kommer igen i dikterna är naturkänsla, livsglädje, tankar om döden och samhörighet med naturen.

Handbok för Uppvaknande

Aida Reva

Tanken bakom den här boken är att inspirera och hjälpa dig som börjar vakna och förstå att ingenting är riktigt så som vi tidigare har trott att det är. För dig som befinner dig i en relation, där parterna inte är överens om hur vår värld riktigt fungerar, så kommer denna bok att vara en inspirationskälla till ämnen att prata om och möta varandra omkring i stället för att plågas av konflikter och brustna relationer. Pandeminåren har varit en svår tid för hela världen, inte minst med tanke på de hemska uppbrott som familjer, vänskaper och andra relationer har fått utstå. Det mest värdefulla i den här boken är alla stories från människor som berättar om sitt uppvaknade. ”Tillsammans med denna handboks fantastiska berättelser och vägledning, så kanske just din resa uppfattas som mindre ensam och lång. Det är också viktigt att vi kommer samman, och bildar ett nätverk, då det är vår gemensamma kraft som skapar den förändring vi alla längtar efter.” ― Zarah Öberg

The Sacred Soul - A Divine Evolution through Time

Ulrika Karlsson

This book is about the downfall and the ascension of our Sacred Soul. The Sacred Soul - A Divine Evolution through Time and Space comes in these challenging times with a mission. She is here to inspire, aid, hold space and perhaps even challenge you in your own Divine evolution and ascension process. We all have the opportunity to ascend from the dense 3rd dimension to the Sacredness of the Soul, which is in the 5th dimension, and beyond. To do this, we need to clear the old karmic programs and start to make new more conscious choices. The Sacred Soul gives you the awareness, the insights and the tools to be who you are at a Soul level. Much of the information of The Sacred Soul has been long time forgotten or buried beneath layers and layers of unconscious and deep programming. The Sacred Soul is here to reclaim your Sacredness and to reactivate your inner dormant light codes. So buckle up, connect to your Heart and open your mind! Let the journey and the remembrance begin ...

Tankens kraft

Christina Jonsson

En bok fylld av färgsprakande bilder med en tänkvärd text samt ett inspirerande musikval till varje bild.

Dansa med en ängel

Felipe Salas

Dansa med en ängel vänder sig till människor som söker meningen med livet. Eller som författaren själv skriver, människor som önskar hitta sitt sanna Jag. Bokens huvudperson heter Oscar som är en ung nyexaminerad ingenjör och ekonom. I boken dyker Amos upp som blir Oscars följeslagare och trogne vän. Vänskapen följs av konversationer om meningen med livet, universums gudomliga lagar, relationer, hälsa, kärlek, uppfyllande av Oscars inre drömmar och den egna viljan. Boken är även en illustration av en ung mans kämpande mot sin största fiende men mest förmedlar boken att alltid vandra ljusets väg oavsett vad som än händer i livet.

Den gåtfulla verkligheten

Tony Hansson

Den Gåtfulla verkligheten är en berättelse ur en levnad full med upplevelser, både "vanliga" och kanske "mindre vanliga". Jag kallar dom för "andliga". Berättelsen rör sig över 70 år och är inflätad i samtiden. "Vi lever i en orolig tid och våra val blir väldigt viktiga för framtiden".

Änglahyss

Jeanette L Sigvardsson

Jag inleder med att berätta om när livet vände. Jag hade fyllt 44 och skulle snart bli änka. "Änglahyss" beskriver unika och speciella händelser i vardagen som givit kraft och energi mitt i svåra livskriser och svarta dagar och är eget upplevda eller berättade av nära vänner. Att få öppna ögon för "änglahyss" i vardagen kan ge en glimt av humor mitt i sorgen och ge inspiration mitt i modlösheten. Livet är inte spikrakt men bakom hörnet väntar miraklet, ett "änglahyss" kanske. Händelserna som återberättas överträffar logiken.

Mitt Universum

Dan Persson

Med Dan Perssons "Mitt Universum" bjuds du in till att erhålla många svar på frågor om livet och kosmos. "För att förstå människan måste du förstå kosmos och för att förstå kosmos måste du förstå människan" - Så inleder författaren sin bok Mitt universum". Boken förklarar och besvarar uråldriga frågeställningar om kosmos och människan: Vilka är existensens 10 dimensioner? Vilka dimensioner är tillgängliga för dagens människor? Hur styrs du av sinneskrafterna och hur lär du dig att bli herre över sinneskrafterna? Vet du hur kosmos sju energistrålar påverkar ditt liv och dina beslut? Vilka är Zeta Reticuli och varför är de så viktiga för jordens befolkning och framtid? Vilka besökare från rymden beskyddar och besöker vår planet? Vad är den 6:e rotrasen och vilka har bidragit till den 6:e rotrasen, som i framtiden kommer att befolka vår planet? Varför innehåller våra celler så stor mängd "skräp" DNA och när utvecklas den tredje DNA strängen i människans celler? Vad är hälsa och hur definieras begreppet hälsa? Behöver vi Friskhus istället för Sjukhus? Hur blir innevånarna på planeten jorden av med sjukdomar samt uppnår god hälsa? Vad är och hur fungerar bioresonans? Vilka kommer att stanna kvar på planeten när jorden upptransformeras i en högre spiral? Hur och varför uppnår du högre andlig medvetenhet via meditation? Dessa och många ytterligare frågor besvaras i den bok som du snart kan hålla i din hand. Välkommen att läsa boken och ta del av Dans universum.

En kurs i Mirakler inför den nya Tiden Del I

Carina Skoglund

Var någonstans kan man vara utan Gud? du kan om du vill veta se i den här boken.

Hjärtats Diamant

Charlotte Dohle

En bok om Hjärtats kraft, vår inre kraft. När vi kommer i kontakt med vårt inre ljus, desto mer flöde får vi in i våra liv. Boken innehåller kanaliserade övningar man kan använda i sin vardag. Den innehåller manifestationsverktyg och kraftfulla affirmationsverktyg. Min önskan är att du som läsare ska få uppleva dina inre resor och känna din inre kraft och lysa som den stjärna du var född till.

Självreflektioner- Bli din bästa vän

EssieJona

Vem är du när andra inte ser på? Detta är en reflektions bok för dig som vill få in rutiner i vardagen för att minska stress och öka fokus. Det finns även frågor om dig själv att besvara morgon och kväll, hur ofta bestämmer du själv. Dessa frågor gör dig mer uppmärksam på dig själv och hur du vill ha din framtid. Boken tar även upp meditation, intentioner, tacksamhet med mera.

Utanför diagnosmanualen - ett liv värt att leva

Anna Nyström

Det här är fortsättningen på min debutbok Kan jag få låna någon annans liv? Kampen mot psykiatrin. Jag behöver inte längre föra denna kamp på liv och död då jag har lämnat psykiatrin bakom mig och istället fokuserar på att må bra och läka från det som varit. Min identitet som "psycho" har jag lämnat bakom mig. Jag berättar med dikter och andra betraktande texter om min nya väg i livet, och uttrycker mina tankar om och upplevelser av en empatilös psykiatri som inte ser individen bakom alla sina diagnosmanualer. Med våra erfarenheter kan vi tillsammans bygga upp något nytt som är så mycket mer givande och hjälpande än dagens system som bryter ner många av oss.

Att andas andras andetag

Yvonne Nilsson

Det har varit en lång process, som pågått under många år. En lång process att förstå. Att jag inte behöver andas andras andetag. Mina andetag känns lätta, och jag förstår att jag är fri nu. Men förstår samtidigt att i samma andetag, är också alla andra fria.

Symbolerna i kaffekoppen siar om framtiden

Essie Jona

Vill du lära dig att spå i kaffesump? Vad roligt! I denna bok kan du lära dig allt från vilket kaffe du behöver till de olika symbolerna du kan hitta i din kaffesump. En vän till mig kan verkligen konsten att få det att låta spännande och det blir en historia av det. Hon har spått mig många gånger. Mycket av det hon förutspått för länge sedan har faktiskt inträffat på riktigt vilken ingen skulle kunna veta i förväg. Detta gör att jag tror ännu mer på att spå i kaffesump. I denna bok finns det många symboler som kan hittas i kaffesumpen i din kopp.

Änglabudskap till alla namn i almanackan 2022

Carina Skoglund

Betydelsen av Ditt namn är ingenting som jag har "hittat på" i stunden när jag skriver. ditt namn handlar om vem Du i sanning är. Inte om vilka olika roller du har i livet. Det finns en sanning som måste komma fram, som vi måste börja förstå! Det är dags nu. Alla vägar bär till Rom, sägs det. Den här boken är en väg av miljarder vägar, den kan bli din, om du väljer den. Det är nödvändigt att läsa inledningen till boken först, för att förstå vad det är som du ska göra, när du läser om Ditt eget namn, om du vill påbörja din egen resa vill säga.

Texter från Anubis

Rose-Marie Rosdahl

Anubis kommer för att väcka upp gammal kunskap i en ny tid! Den klokhet och visdom som Anubis bär, kan du ta del av här. Vi har en ny möjlighet att lära oss att leva från vårt hjärta på riktigt, få möjlighet att nå all den kunskap som vi bär med oss. Hitta kontakten med dig själv, lyssna inåt och agera efter det du vet är rätt för dig.

Guidance in Life

Gun Reijer

With this book, I want to inspire and encourage people to ask themselves questions that can help them develop and move forward in life. It’s extremely important for our lives what we choose to focus on. What we think, feel, talk about and give out is also what we attract and get in return. We can easily describe it as being that the frequency we are on is the one we will get more of, because we automatically attract things set to the same frequency. For example, if we’re negative and judgemental towards ourselves, other people and other things all the time, this is what we send out and it will be exactly what will get back to us. Our thoughts and feelings are like a magnet, so we need to find out what kind of energy we are actually sending out on a daily basis, because we will receive that same energy in return. We also need to process old, incorrect programming and truths that we have adopted since childhood and replace them with new, better truths that stand for who we are and not what others want us to be. By changing our thoughts, feelings and words we can change our lives for the better. When we are ready and willing to change our inner self and our mind, we can change our whole life.

Vägledning i livet

Gun Reijer

Med den här boken vill jag inspirera och uppmuntra människor att våga ställa sig själv frågor som får dem att finna den väg de är menade att gå i livet. Att faktiskt förstå att vi kan styra vårt liv dit vi själva vill och önskar. Hur oerhört viktigt det är för vårt liv vad vi väljer att lägga vårt fokus på. Det vill säga att vi endast tänker, känner och pratar om det som vi önskar få mera av i våra liv och inte lägger fokus på det som vi inte vill ha. Hur viktigt det är att energin vi skickar ut är bra och att vi inte dömer andra människor. Vi behöver också bearbeta gamla, felaktiga programmeringar och sanningar som vi har tagit in från att vi var barn och ersätta dess med nya, bättre sanningar som står för den vi är och inte vad andra vill att vi skall vara. Genom att ändra våra tankar, känslor och ord kan vi förändra vårt liv till det bättre. När vi är redo och beredda att förändra vårt inre och vårt sinne kan vi ändra hela vårt liv.

Själens resa till ljuset

Agneta Bilker

Genom boken kan du som läsare följa med på en inre resa som leder till din andliga, mediala och personliga utveckling. Du kan upptäcka dina förmågor men också de dolda känslor som du inte var medveten om och genom dessa få många insikter. Bokens första del kan användas som en veckas chakraresa. Du kan bestämma längden på meditationerna, genom att göra längre uppehåll vid punkterna i bokens meditationer. Bokens andra del beskriver mina erfarenheter av min egen mediala utveckling. Vi gör var och en vår andliga, mediala och personliga resa och den kan inte jämföras med andras. Genom att jag delar med mig av mina tankar, kanske du som läsare blir inspirerad att hjälpa till med att skapa en mer kärleksfull värld.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close