FB Skip to main content

När du gör din egen bok eller fotobok ska det vara enkelt och säkert, och köpet ska vara fritt från obehagliga överraskningar. Det är viktigt att notera att när du väl lagt din beställning så kan du inte avbryta eller ångra köpet. Solentro är ett helautomatiserat system och din order påbörjas omedelbart - allt för att kunna leverera din bok så fort som möjlgt.

Klicka på en rubrik för att visa eller dölja dess innehåll.

Copyright - det är DIN bok!

Du som beställare av en egen bok eller fotobok är ansvarig utgivare samt rättighetsinnehavare av innehållet - det material du själv tillhandahåller förblir alltså ditt. Detta innebär att böcker du gör hos Solentro kan du fritt använda, sälja och distribuera på egen hand.

Upphovsrätt

Du som beställare är ensam ansvarig för de texter och bilder som laddats upp till Solentro. Beställaren försäkrar att han ensam besitter upphovsrätt, märkesskydd och alla andra rättigheter till de texter och bilder som används till att producera de böcker som beställaren har beställt.

Alla kränkningar mot dessa rättigheter och de påföljder detta innebär bärs allena av beställaren. I det fall tredje man gör anspråk på grund av upphovsrätt och/eller andra rättigheter som tillfaller denne, håller beställaren Solentro fullt skadeslös.

Slutligen garanterar beställaren att inga texter eller bilder på något sätt bryter mot gällande lag och då speciellt de gällande lagarna mot barnpornografi, rasism och/eller hets mot folkgrupp.

Design samt av Solentro tillhandahållet material ägs till fullo av Solentro AB och är skyddat under svensk och internationell upphovsrätt.

All text, HTML, CSS, JavaScript, webbdesign, grafik, logotyper, hemsidans design, produktionssidans design och allt annat som uppenbarar sig på www.solentro.se ägs till fullo av Solentro AB och är skyddat under svensk och internationell upphovsrätt (om inget annat anges).

Denna intellektuella egendom och möjligheten att göra din egen bok får inte på något sätt laddas ner, kopieras eller på annat sätt spridas utan Solentros samtycke. Innehållet får ej heller publiceras, manipuleras eller på något annat sätt förändras och/eller förvanskas utan Solentros skriftliga godkännande.

Personuppgiftspolicy (GDPR) samt cookie-användning

Vi följer General Data Protection Regulation (GDPR) inom EU/EES. När du använder Solentro bekräftar du att vi kan spara uppgifter om dig i vår databas med hjälp av "cookies". Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp används i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig löpande samt i den framtida kommunikation mellan Solentro, våra distributörer, våra samarbetspartners och dig som kund.

Uppgifterna sparas för att Solentro ska kunna hantera köp, administrera kampanjer, bedriva produktutveckling, upprätta statistik, hålla dig uppdaterad via nyhetsbrev samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från användaren, men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter behöver lämnas vidare till samarbetspartners, exempelvis tryckerier och distributörer. Uppgifter som inte längre behövs raderas. För att vår tjänst eller app ska fungera måste du acceptera cookies.

Användare kan på egen hand radera sitt bokkonto eller appen och tillhörande uppgifter, detta görs inifrån användarens konto genom att via MITT KONTO radera sitt konto och därmed alla uppgifter om denne, eller radera appen. Användaren kan samt på egen hand avanmäla sig från våra nyhetsbrev via våra nyhetsbrev.

En cookie är en textfil som webbplatsen sparar på din dator, läsplatta eller smarttelefon. Informationen i textfilen gör det möjligt för Solentro att tillgodose dina olika val när du gör din egen bok eller fotobok samt ge dig som besökare tillgång till fler och effektivare funktioner.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för smarttelefonens webbläsare. För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats och webbutik inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats och våra erbjudanden och annonser kan komma att visas för dig oftare än annars. Vidare kommer du inte kunna handla i vår webbutik eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring på Solentros hemsida.

Leveranstider

Beställda böcker levereras normalt inom ca 1-2 veckor (med undantag för säsong och helgdagar).

Innefattar din order många böcker så kan det ta längre tid eftersom den kan vara skrymmande, skickas som paket eller varubrev. Solentro ansvarar inte för leveransförseningar och vårdslös hantering orsakade av våra distributörer. Beroende på försändelsens storlekså får du antingen hem boken i din brevlåda eller en avi så att du kan hämta ut den på ett utlämningsställe. Vi gör din fotobok och bok med största omsorg, böckerna levereras i ett tåligt paket - allt för att ge dig högsta kvalitet!

Betalning

Bank-/kreditkort: Vi accepterar Visa, MasterCard och Eurocard.

Faktura: Villkor för Klarna Faktura och Klarna Konto
Detaljerade villkor för Klarna Konto hittar du här (pdf)

Betalalternativ

Enligt gällande lagstiftning måste du vara 18 år, eller med föräldrars tillstånd från 16 år, för att handla över Internet.

Säkerhet & sekretess

Vi använder de mest erkända och säkra betallösningar för e-handel samt Nordea som betalningspartner vilket innebär att alla betalningar är krypterade och säkrade genom SSL (Secure Sockets Layer), som är en av marknadens bästa säkerhetsmekanismer för Internethandel.

Returrätt/ångerrätt

Solentro kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation och omedelbart efter det att du beställt. Eftersom du i förväg kan granska din layout och kontrollera att kvalitetsaspekter som upplösning, skärpa, text- och bildkvalitet m.m. uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet (Solentro garanterar inte en 100% färgåtergivning i de böcker du beställt). Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Solentro har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot boken kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell retur. Solentro kan tyvärr inte acceptera returer utan medföljande returrapport. Eventuell ersättningsleverans sker naturligtvis helt utan kostnad för dig. Innan du returnerar defekt eller fellevererad bok måste vi be dig kontakta vår kundtjänst per e-post eller via telefon.

Reklamationer

Solentro garanterar inte en 100% färgåtergivning i de böcker du beställt. Färgåtergivning och ljusskala kan skilja sig från det du ser på skärmen och den riktiga boken - detta på grund av att en bildskärm projicerar ljus medan ett papper reflekterar det. Solentro garanterar att de böcker du beställt är tekniskt felfria vid leveransen. Kvaliteten på t ex egna foton och bilder skapade i redigeringsprogram är beroende på faktorer som upplösning, ljus, stadighet på kamera, programvara och inställningar med mera. Det är därför viktigt att du vid förhandsgranskning av din bok följer de varningar som ges. Solentro kan t ex inte ansvara för foton och bilder som inte har tillräckligt god kvalité för att återges i tryck. Våra böcker skall givetvis hålla för normalt bruk. I detta ingår naturligtvis att bläddra och använda boken. Dock kan vi inte garantera hållbarheten i de fall då man alltför hårdhänt trycker upp ett uppslag och därmed knäcker ryggen. Solentro ansvarar inte för leveransförseningar och vårdslös hantering eller skador orsakade av transportbolagen.

Kontroll och radering av data

Solentro förbehåller sig rätten att kontrollera de data som kommer oss tillhanda. Skulle det visa sig att de data som beställaren lagrat bryter mot gällande lagstiftning så förbehåller sig Solentro rätten att utan förvarning att radera dessa data. Skulle det visa sig att de data som lagrats är av straffrättslig natur förbehåller vi oss rätten att kontakta myndigheter för vidare behandling.
Skulle det visa sig att tredje part har invändningar av rättslig natur emot det av beställaren lagrade innehållet så förbehåller sig Solentro att utan förvarning att radera dessa data. Skulle det visa sig att tredje parts invändning varit felaktig så består ingen möjlighet att därmed ge Solentro skuld för detta. Undantaget är ifall Solentro handlat grovt vårdslöst eller medvetet raderat beställarens data.

Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.
Solentro (organisationsnummer 556775-8445) följer Allmänna reklamationsnämndens (www.arn.se) rekommendationer.

Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok, bloggbok, avskedsbok, "min första bok" - enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close