Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Guds kallelse ledde mig till Ukraina

Författare: Michael Wallenberg

Michael berättar om sina upplevelser i Ukraina.


Michael Wallenberg


Antal sidor: 92Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 55:-Kolla in andra böcker

Dödskallar och varma mackor

Anders Gårdestig

När Maria återvänder till sin hemstad för en återträff efter många år, öppnas dörren till en värld fylld av minnen och nostalgiska ögonblick. Men det också med viss bävan hon återvänder för att träffa sina gamla kompisar från ungdomsgänget i kyrkan. Dödskallar & varma mackor är en berättelse om en samling människor som formats av samma miljö, men som kommit ut från den med olika erfarenheter. En berättelse om tro och tvivel. Och om att hitta nya vägar framåt.

Tempelperioden i Löfteslandet.

Acke Henriksson

Välkommen till berättelsen om Tempelperioden i Löfteslandet vilket är sista delen i trilogin om Löfteslandet. Den tar med läsaren till en tid där det sedan länge efterlängtade templet i Jerusalem äntligen kommer att byggas. Det följer en lång tid med många problem och hårda strider men också glädje-stunder för folken i och omkring Löfteslandet. Berättelsen sträcker sig över cirka tusen år så mycket kommer att hända, tempel byggs, fördärvas och rivs ner inte bara i Jerusalem. Bibelns tidslinje ligger till grund i berättandet men händelserna kommer också ur många andra arkiv och skrifter från länderna runtomkring Löfteslandet. Det hela leder fram till en i vissa delar oväntad avslutning. Berättelsen är skriven på ett lättläst faktafyllt sätt vilket ger ett djup i berättandet och inbjuder till eftertänksamhet om det som hänt.

I Löfteslandet men var är honungen?

Acke Henriksson

Välkommen till en fängslande upplevelserik och historiefylld berättelse som utspelas i en omvälvande tid för Guds utvalda folk. När det är dags att inta Löfteslandet som flödar av mjölk och honung. En berättelse skriven med viljan att presentera historien på ett intressant och lättläst sätt men ändå med lite eftertänksamhet. Samt att ge en grund till det som kommer att följa i historien.

Från Skapelsen till Löfteslandet.

Acke Henriksson

Välkommen till en historiefylld, upplevelserik och fängslande berättelse om tiden från skapelsen till det är dags att gå över Jordanfloden, in i Löfteslandet. Du möts av spänning, glädje, kärlek, blod, våld och en del fakta samt en stark gudstro. Allt i en mycket omvälvande tid hämtat från skrifter i och omkring de länder där det hela utspelar sig. Berättelsen har sin tillkomst ur en mångårig forskning i gammal-testamentelig tid framställd med inlevelse, eftertänksamhet och ett stänk av humor på ett sätt du tidigare inte läst.

Varför finns så många kyrkor?

Katarina Tågerud

Denna bok kom till efter att jag har fått frågan från en dam: Varför finns så många kyrkor? Jag kände att jag KAN svara på den frågan, men det kan ta lite tid, för här behövde jag gå grundligt tillväga. Så resultatet blev en sammanfattning av Svensk kyrkohistoria från början till nytid. Det är en kortfattad samling information som är uppdaterad via andra böcker och Wikipedia, och jag frånsäger mig ansvar för det jag hittat via det forumet, och utgår från att det är korrekta uppgifter. Mitt mål är att var och en som läser boken, ska få en uppfattning om VARFÖR det är så många kyrkor. Vad som skiljer eller sammanför kyrkor och församlingar och samfund och förmedla ett lugn inför att det inte är så stora skillnader i vissa aspekter. Möjliggöra ett beslut att kanske t o m välja en församling att gå med i som medlem. Förstå att den teologiska gränsen näst intill är utsuddad. Det är mest sättet att utöva sin tro som skiljer, och den skillnaden är som mellan oss människor. Det SKA vara lite olika, som passar alla smaker. Det är en neutralt skriven bok, och gör inga anspråk på att styra till något särskilt samfund eller församlingsform. Boken är lika intressant för en icke troende som för en troende. Den är en klart faktainspirerad bok, lättläst och lättförståelig. Författaren: Jag heter Katarina Tågerud, är 54 år gammal. Har från början av mitt kristna liv rört mig fritt mellan samfunden. Gick tre år på Betel-Institutet i Orsa, som var en samfundsoberoende skola, och könsneutral dessutom. Verkligheten var däremot något annat. Mina frågor var samma som damen jag beskrev, men svaren fick jag söka själv. Det här ska vara ett svar som jag själv hade önskat få i unga år.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close