Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Kvinna i trogen tjänst

Författare: Åsa Liljestrand

# Kvinnohistoria
# Korea / Filippinerna / Japan
# Sjuksköterska kvinnohälsa
# Los Banos

Boken Kvinna i trogen tjänst skrevs från början av Elisabeth Käck och gavs ut av henne i USA med titeln Adventures with God under six flags 1973.
Boken är en skildring av hennes liv såväl som utvandrare från Sverige tidigt 1900 tal, uppdrag som missionär och ett helt liv som sjuksköterska. Den beskriver livet under 1900 talet och framförallt hennes omfattande arbete i Korea men även om resor runt i världen på olika uppdrag.
Boken beskriver till största del ett Korea före de krig som resulterade i uppdelningen nord och sydkorea. Det gör den särskilt intressant för dig som är intresserad av historia och kultur men framförallt om du är öppen för en tro och på att det kan finnas mirakel och krafter som vi inte kan se....


Åsa Liljestrand

Jag som översatt boken och ger ut den som Kvinna i trogen tjänst är inte alls någon författare då jag arbetar inom socialtjänst med unga människor. Som släkting till Elisabeth är min ambition här att erbjuda fler ta del av berättelsen om hennes liv och en kvinnoskildring med styrka, mod och kraft som bör lyftas upp.
Åsa Liljestrand / Våren 2020


Antal sidor: 92
Antal sidor färg: 10Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic (färg) - 129:-Kolla in andra böcker

Tanks Move Out vs Panzer Marsch

Clas-Göran Qvist

Detta är en krigsroman som baserats på verkliga militära enheter och förband, såväl tyska som amerikanska. Även tidskronologin är realistisk, dvs händelseförloppet sträcker sig från 1944 till 1945 och behandlar således den västra fronten i Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland .Du får följa dels en tysk och dels en amerikansk soldat som så småningom blir officerare i respektive armé.Boken inrymmer många förbandsbeteckningar och kartangivelser, varför det kan vara bra att kartor framme, ex.vis Google Maps.

Fem nästan sanna historier

Kjell Wik

Av titeln "Fem nästan sanna historier" torde framgå att historierna inte är helt verklighetsanknutna. Nej, det är faktiskt till och med så att i vissa fall har texten lånats från annat håll. Första historien kan sägas vara en fortsättning på min tidigare bok "Statarkorpralen", medan den sista är från en verkligt upplevt sparbanksmiddag. Däremellan kommer lite annorlunda historier från vardagen.

Tempelriddaren John & Den heliga blodslinjen

Hans Oreheim

"Beträffande dessa mysterier som enligt min vetenskap saknar motstycke, måste jag iaktta en religiös tystnad" Herodotos ( 484-420 f.Kr.). Med denna historiska äventyrsroman vill jag nu ära och hedra de ursprungliga Tempelriddarna. De gömda skatter de sökte, fann och räddade i Jerusalem 1118-1125, var av en enorm betydelse för människans individuella fortsatta andliga utveckling. Deras mål var att bevara och lära ut den högsta samlade kunskapskällan som någonsin påträffats i vår historia. Tusenåriga ihopsamlade esoteriska kunskapsskrifter som esséerna ned -tecknat. Men priset blev högt. Kunskapen hotade den Romersk - Katolska kyrkans diktatoriska lära som inte tillät oliktänkande. Tempelriddarna fick gå under jorden och år 1307 fly för sina liv. Många tog sig till Skottland och det är här som berättelsen börjar. Där en ung man står i begrepp att skapa sitt öde och till slut möta sin livs stora kärlek.

Frusen Lavendel

Magdalena Johansson

Frusen Lavendel Magdalena Johansson "När jag blir stor ska jag också bli en fin dam," suckade Eliza beundrande. "Vad ska du bli, Abayomi?" Han tänkte lite. "Jag ska bli fri." "Vad ska du bli fri ifrån?" "Mr George äger mig. Han har betalat och köpt mig. En dag ska jag vara min egen." Hon funderade över detta. Hon hade inte vetat och förstod inte till fullo. "När jag blir stor," hon reste sig till sittande ställning, "ska jag hjälpa dig med det. Jag ska se till att du blir fri. Anne är mitt vittne." De tog varandras händer och hon lovade honom högtidligt hans frihet medan Anne bekräftade. "Jag är vittne," sa hon tjänstvilligt. Eliza hann ta Abayomi i handen så att han såg på henne innan han gav sig iväg ut i stallet. "Jag lovar," sa hon. "Jag vet!" Han log mot henne och försvann. Eliza är bara ett barn när hon lovar Abayomi att hjälpa honom bli fri. Men ska hon någonsin kunna betala priset? Berättelsen om Eliza sträcker sig över två decennier i det tidiga 1800-talets England och vi får följa henne från den lilla flickan till den unga kvinnan som lär sig att resa sig när hon faller, att känna glädje mitt i sorg och kanske, kanske tillsist veta var hon hör hemma.

Fältskären

Per Lennart Nilsson

Historien handlar om Sveriges koloni Nya Sverige på Amerikas östkust, 1638-1655 och alla händelser som utspelade sig under resorna mellan Sverige och kolonin samt händelser och skeenden under dessa år i Nya Sverige. Berättelsens huvudperson är Timen Lulofsson Stiddem. En historisk person som korsade Atlanten sju gånger. En bedrift under detta århundrade. Han verkade som fältskär och när han slutligen slog sig ner i Nya Sverige tituleras han, "barber-surgeon". Berättelsen bygger på verkliga händelser som inträffat och ofta var oerhört dramatiska.

Kocksgatan 17

Torsten Langvig

Detta är en bok om min barndom på Söder under 1950-talets Stockholm. Boken handlar om min uppväxt i ett säreget hyreshus på Kocksgatan 17. För att få en bättre bild av Stockholm inleder jag boken med att berätta Södermalms historia från slutet av 1200-talet fram till runt år 1960. Därefter lotsar jag er genom det kulturmärkta huset; från nybyggnad och fram till nutid genom de olika ombyggnaderna och renoveringarna. Bokens huvudpersoner är de säregna hyresgäster som bodde i huset under min uppväxt. Jag återskapar mina barndomsminnen i flertalet kortare historier. Bland annat kan vi läsa om ”gashuset på Söder” och ”kontakt med andarna”. Boken är både lättläst och rikt illustrerad. Min förhoppning är att denna bok ska fungera som en tidskapsel för de som vuxit upp i dåtidens Stockholm.

Kvinnan och barnet

Harriet Nordlund

Kvinnan och barnet är en berättelse om ursprung, en värld före den vi känner till idag. Boken berättar om hur kvinnan för kunskapen vidare genom generationer i en tidlös värld, för att ge barnet kunskap och hopp inför framtiden. Vägen är sällan rak, Solens barn får en vacker värld som gåva men historiens gång visar att människan lätt kan missbruka gåvan i sin girighet. Kvinnan och barnet ingår tillsammans med Samernas skapelseberättelse och Trumbäraren i den muntliga traditionen om samernas tillblivelse. Berättelserna talar om vikten av att samverka människor emellan och att ta hand om vår jord för kommande generationer.

Slutmål Kiruna

Katarina Bredenhof Heijkenskjöld

Denna bok beskriver min släktforskning gjord på mina morföräldrars släkt. Deras kunskaper och erfarenheter som gruvdrängar, gruvfogdar och rallare bidrog de till skapandet av städerna Malmberget och Kiruna samt bygga ut infrastrukturen i norra Sverige.

Skapelseberättelse

Harriet Nordlund

Berättelsen handlar om en stor lulesamisk kulturbärare, från Niljas Jåvvås uppväxt i fjällen till ett omvälvande liv i samhället. Hans kunskaper om den urgamla samiska historien delger han till sin vän för att han ska kunna föra det vidare. Boken handlar även om den första trumbäraren, som genomgår de nio stegen för att höja sin andliga nivå och medvetenhet. Vi följer honom på hans långa färd tillbaka till de sina. Hans ledsagare är vinden och fåglarna.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close