FB Skip to main content

Solentro har sett massor av fantastiska exempel på hur möjligheten att göra en egen bok används för att främja läs- och skrivlusten, inte minst bland bibliotek, förskolor och bland lärare och elever i grundskolan så väl som på gymnasiet.

Filipstads gigantiska bokprojekt!

Filipstads kommun har utfört ett gigantiskt bokprojekt tillsammans med samtliga, ca 1000 st, grundskoleelever.
Eleverna har tillsammans med författare, serietecknare, poeter och lärare haft möjligheten att skapa sina egna böcker via Solentro bokskapartjänst.
Drivkraften bakom projektet har varit att inspirera till läsande och skrivande samt främja kreativiteten bland dagens unga.

Projektarbete i gymnasieskolan som resulterade i en riktig bok!


Gymnasieeleverna Lovisa Algovik, Nathalie Linnér och Matilda Mållberg på Västerviks gymnasium, samhällsvetenskapliga programmet, årskurs 3 står bakom projektarbetet ”Morfars äventyr” som resulterade i en riktig bok - vill du se deras bok?

Klicka här!

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa intervjun med en av studenterna!

Hur kom ni på idén?
-Vi ville att vårt projektarbete skulle resultera i något praktiskt. Vi valde att göra en riktig bok som vi kan hålla i handen. Vi hade aldrig tidigare gjort en bok så det var väldigt kul och spännande.

Vad handlar ert projektarbete om?
-Det handlar om tolerans och vikten av att tillåta varandra våra olikheter. Men vi har gjort det i form av en berättelse där en morfar berättar för sina barnbarn om en händelse när han var barn.

Vad har arbetet gett er?
-Det var väldigt givande att träffa barn och få ta del av deras tankesätt. Vi blev förvånade över hur öppna de var med att prata om tolerans och olikheter. De fick ta del av berättelsen och efteråt fick vi reda på att barnen återberättat den när de träffat sina föräldrar på kvällen. Det kändes väldigt bra, som att vårt arbete gjorde nytta. Vi själva har också blivit mer öppna och insett att det inte behöver vara svårt att prata om detta ämne med varandra.

Projektarbete om Streetdance


Ellen Pettersson på Nyköpings gymnasium, Gripenskolan gjorde ett projektarbete om Streetdance.

Klicka här för att se boken!

Projektarbete om ”Kvinnornas mode under 1900-talet”


Amanda Kvick och Frida Lindbladh i Karlskoga har gjort sitt projektarbete om ”Kvinnornas mode under 1900-talet”.

Klicka här för att se boken!

Projektet ”Berättelsens tusen former”


Ett samarbete mellan Örebro stadsbibliotek, Bokmässan Örebro/ABF och Kumla bibliotek med stöd av Statens kulturråd. Här har barn och ungas egen skaparkraft stått i centrum. I bildverkstäderna har barn och unga målat den rafflande berättelsen om Loke ur den nordiska mytologin.

Klicka här för att se boken!

Vill du veta mer? Läs intervjun med bibliotekarie Maja Edberg genom att klicka här!

Hur kom ni på idén?
-Vi pratade om att berätta på olika sätt och funderade på vad som skulle kunna vara enkelt och roligt och då kom vi på idén att göra en egen bok.

Hur nådde ni ut till ungdomarna?
-Vi skickade erbjudande till skolor och klasser och fick deltagare från årskurs 2 till årskurs 8.

Hur gick ni tillväga rent praktiskt?
-Vi anordnade berättarstunder runt om på olika bibliotek och så fick deltagarna rita bilder till berättelsen och bland dessa valde vi sedan ut ett antal som kom med i boken. Vi ställde även ut på bokmässan i Örebro.

Beskriv ögonblicket då ni ungdomarna fick se den färdiga boken?
-De sken upp och inte minst den vars bild hade hamnat på själva omslaget, så det var jättelyckat!

Vad tycker du att projektet gav?
-Det har gett väldigt mycket. Det har öppnat för berättande och skapande och det var bra att så många kunde vara med. För deltagarna var det också stort att det resulterade i en riktigt bok för då kändes det att det var på riktigt och att de blev tagna på allvar.

Lärarna på en förskola gjorde en riktig bok tillsammans med barnen!


Genom arbetet med boken berättar lärarna på förskolan att barnen bl a fått många möjligheter att:
”Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

Klicka här för att se boken!

Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok, bloggbok, avskedsbok, "min första bok" - enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close