Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Från kamratförening till yrkesförening : Ett sekel med Fören

Författare: Åsa Vidman

Boken "Från kamratförening till yrkesförening : Ett sekel med Föreningen Social Omsorg" är en rapport som tar sin början med den utbildning som Svenska fattigvårdsförbundet startade 1908 för att komma till rätta med problemen inom fattigvården i Sverige. De personer som gått utbildningen, t.ex. ålderdomshemsföreståndare och barnhemsföreståndare, arbetade ofta ensamma och såg ett stort värde i att möta andra som också gått utbildningen och som till vardags brottades med liknande problem. Därför anordnades ett möte för dem 1920, och på mötet beslutades det att en kamratförening skulle bildas. Utgångspunkten i boken är föreningens protokoll och andra handlingar som finns bevarade. Men även annat material finns refererat, exempelvis från Svenska fattigvårdsförbundets och dess efterföljares tidskrift. Även om boken främst handlar om föreningen - hur den arbetat, hur den varit organiserad och vilka frågor som varit centrala - så ger den samtidigt en bild av socialpolitik och arbetsförhållanden inom 1900-talets äldreomsorg.


Åsa Vidman

Åsa Vidman har sin bakgrund inom social omsorgsverksamhet, som biståndshandläggare och chef inom omsorger om äldre och människor med funktionsnedsättning. Numera arbetar hon som universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, hon är disputerad i forskarutbildningsämnet hälsovetenskap och social omsorg. Redan under studietiden på sin grundutbildning på dåvarande Sociala servicelinjen så blev hon medlem i föreningen som vid den tiden hette Föreningen Föreståndare i Social Service. Under många år har hon haft förtroendeuppdrag inom föreningen: cirka 15 år som styrelseledamot i Norrbottens kustlandskrets, sex år som medlem i redaktionsrådet för föreningens tidskrift och tre år i riksstyrelsen.


Antal sidor: 276
Antal sidor färg: 35Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic (färg) - 280:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close