Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Custom
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Arbetareklass-socialism

Författare: Daniel U. Nordström

Arbetareklass-socialism vs. de ovetenskapliga moralisterna

Författare: Daniel U. Nordström

VARFÖR KÄNNS DET IDAG som att socialdemokratin inte har en framtid längre?
Varför verkar det som att Socialdemokraterna skäms över sina egna arbetarväljare?
Varför talar de enbart om socialism i högtidstal? Varför alla inre konflikter?

Den här boken försöker svara på dessa frågor.

Läsaren får en genomgång i hur socialdemokratin tänkte om sig själv när den grundades. Om alla grenar som har växt ut på dess idépolitiska stam.

Vad den tänker om sig själv idag och varför!
Boken skildrar socialdemokratin som kluven i två delar från allra första början: en rörelsebyggande tradition underifrån; en ”statsmannasocialism” (mot denna) ovanifrån.

Nordström vill med denna bok överkomma socialdemokratin, genom att först behärska den!

Först därefter kan arbetarrörelsen gå vidare...
”[...] i huvudsak så är relationen mellan SAP och arbetarklassen, statsmäns till ett passivt klientel.
Byråkratin använder facket som försäkringsbolag, advokatbyrå; politiker använder SAP som ett företag
där man betalar med sina röster förvälfärden och social trygghet.
Allting som stör det mönstret är för Greider-Suhonen & Cos syfte något omoraliskt.”

”Vänstersocialdemokratin är idag en traditionalistisk moral, ytligt utsmyckad med nymodiga delteorier om samhället [...D]römmen om att gå tillbaka till socialdemokratins glansdagar, är på alla plan ett
förlorande spår. Istället behövs en vetenskapligt grundad arbetareklasssocialism.”

”Vi luras inte att normer, i ett klassamhälle, har allmänmänsklig mening, utan, för oss är de rent ’tekniska instruktioner’ till att uppnå våra bestämda syften.
De är klassnormer, satser i en verktygslåda, som alla kan bytas ut om de bara tar oss från A till B, inte A till Ö.”


Daniel U. Nordström

Arbetareklass-socialism vs. de ovetenskapliga moralisterna

Författare: Daniel U. Nordström

Författaren DANIEL U. NORDSTRÖM (f. 1983) är en livsmedelsarbetare, med mångårig erfarenhet av arbete inom facket och socialdemokratin. Hans politik har alltid handlat om slutmålet – att uppnå ett stats- och klasslöst samhälle, med arbetarrörelsens hävstång. Daniel har varit ordförande inom sin lokala Livsklubb samt för nuvarande fortsätter han att tjäna som skyddsombud inom Llivsfackförening. Idag kallar han sig ”arbetareklassocialist”.


Antal sidor: 222Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 299:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close