Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

HR och Lön - verksamhetsbaserad processutveckling

Författare: Åsa Lovén

När man tar saken i egna händer och gör det. Detta är den grundbok jag själv saknat så länge.
Den vänder sig till dig som studerar på löne- och HRutbildningar (YH och universitet), för dig som jobbar och behöver input, för dig som kört fast i ditt tänkande kring processer och administration av HR och lön.
HR och Lön är professionella stödprocesser. För utveckling via LEAN, via internt arbete eller bara för att skapa kontroll, krävs ett process-synsätt. Du får det här.
Boken kan också användas som utgångspunkt för internt förbättringsarbete.


Åsa Lovén

Jag har lång, bred och gedigen erfarenhet inom HR och lön. Jag har varit chef, projektledare, internkonsult, utbildare och är nu konsult med eget företag (LovOrg Utveckling AB).
Bland mina uppdrag märks olika typer av projektledning (upphandling och införande av HR- och lönesystem), förändringsarbete för att etablera nya arbetssätt, process-modellering, interimsuppdrag som chef med mera.
Jag är också lärare på YH-utbildning inom HR och lön.
Kontakta mig via LinkedIn.


Antal sidor: 92Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 235:-Kolla in andra böcker

Surviving the Digital Disruption

Thomas Sandelius

This book is about surviving the digital disruption that is going to be among the most powerful industrial disruptions ever. I am taking you back to the cyclically recurring history from previous industrial disruptions. Based on my own experiences, I am also describing what it is like to be part of an industrial disruption on the inside of transforming companies. In order to understand what a digital transformation is about, I am breaking it down into sub-blocks and investigating it from different directions. Finally, and most importantly, I will go through how you can upgrade your company. This is an exercise in how to transform and adapt your enterprise to better handle our new and more complex environment at the same time as your company continues staying alive.

Tankar till en morgondag?

Per-Olof Lindholm

Min första bok är en sammanställning av sextiotvå texter som jag publicerat på min hemsidas blogg mellan 2014 och 2019. Boken speglar mina åsikter och värderingar främst i relation till samtida händelser och företeelser. Min förhoppning är att det finns många humanister där ute, som fortfarande läser böcker även om antalet bilder är få. Humanister som läser, begrundar och kanske stimuleras att göra något liknande själv eller ännu hellre tar kontakt och vill göra något tillsammans. Allt är möjligt.

Leda med stil

Torbjörn Jonasson

Så länge jag kan minnas har jag utsatts för ledarskap. Föräldrar, klasskompisar, chefer, lärare, försäljare och inte minst min fru och mina barn har ägnat mycket tid åt att försöka påverka mitt beteende. Ibland har det funnits onda uppsåt och ibland har det enbart handlat om kärlek. Min egen resa från okunnig och entusiastisk ledare till eftertänksam och kunnig ledarstilsutvecklare, har tagit 40 år av studier och träning i olika ledarroller. I min blogg Leda med stil har jag utforskat ledarskapets utmaningar och fallgropar. På köpet har jag lärt känna mig själv. Detta är första gången jag samlar mina blogginlägg tematiskt i en bok. Låt mina anekdoter och reflektioner inspirera dig att utforska dig själv och din omgivning, så att du kan hitta din naturliga ledarstil.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close