Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Tankar till en morgondag?

Författare: Per-Olof Lindholm

Min första bok är en sammanställning av sextiotvå texter som jag publicerat på min hemsidas blogg mellan 2014 och 2019. Boken speglar mina åsikter och värderingar främst i relation till samtida händelser och företeelser. Min förhoppning är att det finns många humanister där ute, som fortfarande läser böcker även om antalet bilder är få. Humanister som läser, begrundar och kanske stimuleras att göra något liknande själv eller ännu hellre tar kontakt och vill göra något tillsammans. Allt är möjligt.


Per-Olof Lindholm

PO Lindholm är en stolt skåning som under huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt energi- och miljöfrågor, främst i roller som konsult, chef och strateg. PO bor i Malmö på vintern och i Åhus på sommaren. Sedan 2014 driver han sitt eget företag VARAPAA AB.

"Eftersom jag har ett utpräglat radioutseende och definitivt ingen radioröst så har varken vloggande eller poddande varit aktuella som verktyg för att dokumentera och sprida mina åsikter och idéer. Jag har emellertid alltid haft lätt för att formulera mig i skrift och det föll sig därför ganska naturligt att börja blogga när jag våren 2014 steg ur min reguljära tjänst som anställd för att bli konsult. Vissa skulle säkert påstå att jag gick i pension, men för oss som fortfarande är friska och nyfikna så är det sällan ett bra alternativ. Rent tekniskt och ersättningsmässigt är det måhända så, men som mindset tror jag det är förödande och för mig liktydigt med att jag skulle lagt av med det mesta. Att ge ut min första bok vid sextiosex års ålder känns därför riktigt bra."


Antal sidor: 198Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 125:-Kolla in andra böcker

HR och Lön - verksamhetsbaserad processutveckling

Åsa Lovén

När man tar saken i egna händer och gör det. Detta är den grundbok jag själv saknat så länge. Den vänder sig till dig som studerar på löne- och HRutbildningar (YH och universitet), för dig som jobbar och behöver input, för dig som kört fast i ditt tänkande kring processer och administration av HR och lön. HR och Lön är professionella stödprocesser. För utveckling via LEAN, via internt arbete eller bara för att skapa kontroll, krävs ett process-synsätt. Du får det här. Boken kan också användas som utgångspunkt för internt förbättringsarbete.

Surviving the Digital Disruption

Thomas Sandelius

This book is about surviving the digital disruption that is going to be among the most powerful industrial disruptions ever. I am taking you back to the cyclically recurring history from previous industrial disruptions. Based on my own experiences, I am also describing what it is like to be part of an industrial disruption on the inside of transforming companies. In order to understand what a digital transformation is about, I am breaking it down into sub-blocks and investigating it from different directions. Finally, and most importantly, I will go through how you can upgrade your company. This is an exercise in how to transform and adapt your enterprise to better handle our new and more complex environment at the same time as your company continues staying alive.

Leda med stil

Torbjörn Jonasson

Så länge jag kan minnas har jag utsatts för ledarskap. Föräldrar, klasskompisar, chefer, lärare, försäljare och inte minst min fru och mina barn har ägnat mycket tid åt att försöka påverka mitt beteende. Ibland har det funnits onda uppsåt och ibland har det enbart handlat om kärlek. Min egen resa från okunnig och entusiastisk ledare till eftertänksam och kunnig ledarstilsutvecklare, har tagit 40 år av studier och träning i olika ledarroller. I min blogg Leda med stil har jag utforskat ledarskapets utmaningar och fallgropar. På köpet har jag lärt känna mig själv. Detta är första gången jag samlar mina blogginlägg tematiskt i en bok. Låt mina anekdoter och reflektioner inspirera dig att utforska dig själv och din omgivning, så att du kan hitta din naturliga ledarstil.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close