Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Min Polarhistoria

Författare: Anders Karlqvist

I mitten av 1980-talet kom svensk polarforskning att få en nystart. Sverige blev en aktiv politisk och vetenskaplig part i Antarktis, en modern isbrytare Oden, med högsta isklass tillkom som en världsunik resurs för forskning i Arktis och det skapades en statlig organisation, Polarforskningssekretariatet, med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning i ett internationellt samarbete.
Anders Karlqvist hade, som chef för denna organisation från start och under många år, en unik position att följa och bidra i denna utveckling. Boken ger en inblick i detta dramatiska skeende med personliga reflektioner och minnen från händelser och upplevelser från expeditioner och i olika internationella miljöer.


Anders Karlqvist

Anders Karlqvist är uppvuxen i Timrå. Efter studentexamen i Sundsvall fortsatte han sin utbildning på KTH med matematik som specialitet. Efter flera år i olika akademiska miljöer i Sverige och internationellt med forskning inriktad mot systemanalys och tillämpad matematik, kom han i mitten av 1980-talet att bli chef för den nya organisationen Polarforskningssekretariatet. Där fick han kombinera sina intressen för vetenskap, miljö och politik under ett skede när svensk och internationell polarforskning kom att förändras.
Karlqvist har tidigare skrivit populärvetenskapliga böcker och artiklar inom matematik och filosofi och även bidragit som pianist tillsammans med sångare i ett antal skivinspelningar.


Antal sidor: 194
Antal sidor färg: 42Prisexempel, 1 exemplar
Hårdband Premium, omslag och inlaga i färg - 1247:- (2:a boken 623:-)

Hårdband Basic, svart/vit inlaga - 261:-
Mjukband Premium, omslag och inlaga i färg - 1055:- (2:a boken 528:-)

Mjukband Basic (färg) - 191:-
Spiralbindning, omslag och inlaga i färg - 921:- (2:a boken 461:-)
Kolla in andra böcker

Gemmologi 1 - Grunder i läran om ädelstenar

Jan Asplund

Gemmologi är läran om ädelstenar och boken beskriver de flesta viktigare ädelstensmaterial man stöter på i smycken och prydnadsföremål. Metoder och instrument för identifiering av ädelstenar presenteras tillsammans med resonemang kring olika begrepp som används vid beskrivningar, klassificeringar och värderingar av ädelstensmaterial. Översiktligt redogörs för de vanligaste syntetiska ädelstensmaterialen och olika behandlingar ädelstenar utsätts för för att bli mer attraktiva och lättare att sälja. Ett eget kapitel ägnas åt hur diamanter graderas och vad som avgör om de är av hög kvalitet.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close