Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Gemmologi 1 - Grunder i läran om ädelstenar

Författare: Jan Asplund

Gemmologi är läran om ädelstenar och boken beskriver de flesta viktigare ädelstensmaterial man stöter på i smycken och prydnadsföremål. Metoder och instrument för identifiering av ädelstenar presenteras tillsammans med resonemang kring olika begrepp som används vid beskrivningar, klassificeringar och värderingar av ädelstensmaterial.
Översiktligt redogörs för de vanligaste syntetiska ädelstensmaterialen och olika behandlingar ädelstenar utsätts för för att bli mer attraktiva och lättare att sälja. Ett eget kapitel ägnas åt hur diamanter graderas och vad som avgör om de är av hög kvalitet.


Jan Asplund

Jan Asplund är gemmolog, föreläsare och skribent inom ädelstensområdet men arbetar även periodvis som lärare och arkivarie.


Antal sidor: 166Prisexempel, 1 exemplar
Hårdband Premium, omslag och inlaga i färg - 1159:- (2:a boken 579:-)

Hårdband Basic, svart/vit inlaga - 253:-
Mjukband Premium, omslag och inlaga i färg - 966:- (2:a boken 483:-)

Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 178:-
Spiralbindning, omslag och inlaga i färg - 851:- (2:a boken 426:-)
Kolla in andra böcker

Min Polarhistoria

Anders Karlqvist

I mitten av 1980-talet kom svensk polarforskning att få en nystart. Sverige blev en aktiv politisk och vetenskaplig part i Antarktis, en modern isbrytare Oden, med högsta isklass tillkom som en världsunik resurs för forskning i Arktis och det skapades en statlig organisation, Polarforskningssekretariatet, med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning i ett internationellt samarbete. Anders Karlqvist hade, som chef för denna organisation från start och under många år, en unik position att följa och bidra i denna utveckling. Boken ger en inblick i detta dramatiska skeende med personliga reflektioner och minnen från händelser och upplevelser från expeditioner och i olika internationella miljöer.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close