Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
Classic Orange
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Kärleksekvation

Författare: Ludmila Hell

”Kärleksekvation är Ludmila Hells debutroman. En roman som med sitt detaljrika språk fängslar och griper tag i läsaren på ett unikt sätt. Episoder ur människors liv beskrivs på ett så känslosamt förmedlande sätt att man upplever en stark emotionell närvaro. Boken förmedlar också ett stort djupsinne som gör att samtal mellan människor är mycket spännande att följa då man fångas av behovet av att förstå djupa innebörder i det som bokens människor förmedlar. Allt i jakten på att förstå vad Kärleksekvationen är och dess innebörd.
Boken är mycket tankeväckande med sina visdomar och många vackert skrivna stycken läser jag gärna om och om igen. En bok som får ligga framme för att gå tillbaka till då och då under de funderingar kring sökande efter helheter som boken väckt.
Ludmila Hell bjuder kärleksfullt in till en inre resa som knappast går att glömma.”

"Love equation is Ludmila Hells debut novel. A lovely captivating novel that with its detailed language captures the reader in a unique way. Episodes from people's lives are described in such an emotionally mediating way that you experience a strong emotional presence.
The book also brings a profound depth of mind that makes conversations between people very exciting to follow when the reader will be taken by the need to understand the deep implications of what the people of the book convey. Everything in the pursuit of understanding what the Love Equation is but also in its deeper meaning.
The book is very thoughtful with its wisdom and many beautifully written pieces and I am happy in my need to read again and again. A book that may appear on the table to go back to occasionally under the thought of searching for the whole that the book has aroused.
Ludmila Hell lovingly invites you to an inner journey that can hardly be forgotten."
Leif JäderlundLudmila Hell

Ludmila Hell har lämnat livet som fysiker i Ryssland där hon arbetade på State Research Space Center. Idag arbetar hon som fysiklärare. När kärleken förde henne till Sverige validerade hon sina kunskaper och utbildade sig till lärare, något hon inte ångrar.


Antal sidor: 128Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 119:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close