Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Återspegling: Coachning genom tolkningsläran

Författare: Marianne Elfving

Vill du coacha genom ett nytt tankekoncept? I denna handbok framträder möjligheterna genom att använda en f2f-dialog, för att skapa kreativa förutsättningar till förändring. Här handlar det om att känna in en helt ny värld, genom självinsikt och att vara empatisk i sitt tolkningsarbete tillsammans med klienten. Boken innehåller en beskrivande text om hermeneutikens teoretiska grundtankar, som författaren presenterar i en egen tolkning.
I ett praktiskt exempel med tillhörande modeller och pedagogiska verktyg, illustreras konsten att coacha genom tolkningsläran i text och dialog. Det är en fiktiv klient tillsammans med beteendevetaren som samtalar utifrån tolknings- och förståelseprocessen. Arbetet sker på lika villkor i dialogen med klientens målframställning i fokus. Det är ett växelspel mellan delar och helhet utifrån en vald infallsvinkel.
Att läsa den här boken kommer ge kunskap om en f2f-dialog - och att skapa möjligheter för klienten, att växa utifrån sina förmågor. Med målet att våga ta ett steg i en ny riktning till förändring utifrån att utforma profiler. I boken finns tre olika: yrkesprofil, hobbyprofil och studieprofil.
Målgrupp är alla som arbetar inom coachning, med fokus på människan i centrum.
Författarens debutbok: Väck tanken till liv! Våga gå från ord till handling. Den kan användas som ett arbetsmaterial till klienten; en pedagogisk arbetsbok.


Marianne Elfving

Författaren Marianne Elfving har studerat vid Lärarhögskolan i Stockholm; fördjupningskurser inom miljöpsykologi och tolkningsläran. Fortsatte sina studier med en examen från Stockholms universitet till att bli beteendevetare. Hon har även läst två delkurser som avser grundkurs i ekonomisk historia på Stockholms universitet. Innehar en lärarlegitimation i pedagogik: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.


Antal sidor: 94
Antal sidor färg: 21Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic (färg) - 249:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close