Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Bikers skiter man i

Författare: Peter Schjerva

"Bikers skiter man i" är ett allvarligt och viktigt dokument över de övergrepp som sker mot bikers och bikerklubbar i dagens Sverige. Åtgärder som som inte bara direkt drabbar bikers utan även svårt spiller över på alla i och ikring bikerkulturen såsom barn, partners, släkt och vänner.

För i en annan del av Sverige, i ett gömt Sverige, sker dagligen möten mellan polis och bikers. Möten vars karaktär aldrig kommer till allmänhetens eller medias kännedom och det är i första hand om dessa möten, boken handlar om.

Boken samlar 60 vittnesmål över direkta trakasserier, förföljelser, kontroller och andra olaga övergrepp gentemot bikers, bikerklubbar och anhöriga.

"Det enda ondskan behöver för att segra är att det goda ingenting gör"


Peter Schjerva

Född 1958. Gift och två barn. Bosatt i Kristianstad, Skåne. President och medlem i tre olika ryggmärkesklubbar under 40 års tid.

Jag är ansvarig utgivare och redaktör för Nättidningen Payback samt grundare och styrelsemedlem i Payback Sverige - Riksorganisationen för bikers rättigheter. (www.payback.name)


Antal sidor: 108Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 100:-Kolla in andra böcker

WireLess - Revolving around The Son or the sun

Victoria Wielgaard

WireLess - Revolving around The Son or the sun (Orignial title, Swedish: TrådLöst - så Långt ögat kan se) The last few years have brutally shaken our lives: but the question is what happens next? What happens to you and me: are we expected to go back to our normal routines and comfortable lives, or have we been shaken up enough to realize the existence of two different worlds: The Visible and the Invisible one. And even more: one fabricated model and one real... What is happening to the world? If there really is an invisible part behind everything that has happened, then there is also an agenda - is that agenda now settled or has it only reached a point where we have become aware of it, and in fact it is now even more relevant than ever? What is this agenda and how should we relate to it – where are we being led, by whom and for what purpose? This book is divided into two parts: - The world we live in (the structure shaped for us) - The earth we live on (the reality we must reclaim) One discovery leads to the next - and here we will unveil the biggest lie that makes all others pale in comparison: and when we see it, we will never want to be deceived again! *** *** *** Who has anything to gain by deceiving an entire world? Millions of people are about to wake up and break free - are you one of them? - Victoria Wielgaard -

TRådLöst - Så Långt ögat kan se

Victoria Wielgaard

De senaste bakåtliggande åren har skakat om vår tillvaro på ett brutalt sätt, men frågan är vad som händer sen? Vad händer med dig och mig: förväntar vi oss att gå tillbaka till våra normala bekväma liv, eller har vi skakats om tillräckligt för att förstå att det finns två olika världar: Den synliga och den osynliga Och än mer: en fabricerad modell och en verklig… Vad händer med världen? Om det finns en osynlig del bakom allt som hänt, då finns det också en agenda – är den agendan avklarat eller har den endast nått en punkt där vi blivit medvetna om den och nu är den mer aktuell än någonsin? Vad är denna agenda och hur skall vi förhålla oss till den – vart blir vi ledda, av vem och för vilket syfte? Boken är indelat i två delar: - Vilken värld vi lever i (den struktur som formas åt oss) - Vilken jord vi lever på (den verklighet vi skall återta) Den ena upptäckten leder till den nästa - och här skall vi dra skynket undan den allra största lögnen som får alla andra att blekna: när vi ser den kommer vi aldrig mer vilja låta oss bedras! *** *** *** Vem har något att vinna på att bedra en hel värld? Människor i miljontals är på väg att vakna upp och bryta sig fria - är du en av dom? *** *** *** ENLISH: This book will also be available in English with the title: “Wireless – Revolving around The Son or the sun” Boken kan beställas via Solentros eget förlag eller på Adlibris Bokus CDON Akademibokhandeln

Från kamratförening till yrkesförening : Ett sekel med Fören

Åsa Vidman

Boken "Från kamratförening till yrkesförening : Ett sekel med Föreningen Social Omsorg" är en rapport som tar sin början med den utbildning som Svenska fattigvårdsförbundet startade 1908 för att komma till rätta med problemen inom fattigvården i Sverige. De personer som gått utbildningen, t.ex. ålderdomshemsföreståndare och barnhemsföreståndare, arbetade ofta ensamma och såg ett stort värde i att möta andra som också gått utbildningen och som till vardags brottades med liknande problem. Därför anordnades ett möte för dem 1920, och på mötet beslutades det att en kamratförening skulle bildas. Utgångspunkten i boken är föreningens protokoll och andra handlingar som finns bevarade. Men även annat material finns refererat, exempelvis från Svenska fattigvårdsförbundets och dess efterföljares tidskrift. Även om boken främst handlar om föreningen - hur den arbetat, hur den varit organiserad och vilka frågor som varit centrala - så ger den samtidigt en bild av socialpolitik och arbetsförhållanden inom 1900-talets äldreomsorg.

Arbetareklass-socialism

Daniel U. Nordström

Arbetareklass-socialism vs. de ovetenskapliga moralisterna Författare: Daniel U. Nordström VARFÖR KÄNNS DET IDAG som att socialdemokratin inte har en framtid längre? Varför verkar det som att Socialdemokraterna skäms över sina egna arbetarväljare? Varför talar de enbart om socialism i högtidstal? Varför alla inre konflikter? Den här boken försöker svara på dessa frågor. Läsaren får en genomgång i hur socialdemokratin tänkte om sig själv när den grundades. Om alla grenar som har växt ut på dess idépolitiska stam. Vad den tänker om sig själv idag och varför! Boken skildrar socialdemokratin som kluven i två delar från allra första början: en rörelsebyggande tradition underifrån; en ”statsmannasocialism” (mot denna) ovanifrån. Nordström vill med denna bok överkomma socialdemokratin, genom att först behärska den! Först därefter kan arbetarrörelsen gå vidare... ”[...] i huvudsak så är relationen mellan SAP och arbetarklassen, statsmäns till ett passivt klientel. Byråkratin använder facket som försäkringsbolag, advokatbyrå; politiker använder SAP som ett företag där man betalar med sina röster förvälfärden och social trygghet. Allting som stör det mönstret är för Greider-Suhonen & Cos syfte något omoraliskt.” ”Vänstersocialdemokratin är idag en traditionalistisk moral, ytligt utsmyckad med nymodiga delteorier om samhället [...D]römmen om att gå tillbaka till socialdemokratins glansdagar, är på alla plan ett förlorande spår. Istället behövs en vetenskapligt grundad arbetareklasssocialism.” ”Vi luras inte att normer, i ett klassamhälle, har allmänmänsklig mening, utan, för oss är de rent ’tekniska instruktioner’ till att uppnå våra bestämda syften. De är klassnormer, satser i en verktygslåda, som alla kan bytas ut om de bara tar oss från A till B, inte A till Ö.”

"Kriminella MC-Gäng"

Peter Schjerva

Payback Sverige har för första gången samlat forskningsrapporter, statliga utredningar, experters-, utredares-, kriminologers-, forskares-, professorers-, socionomers-, rättssociologers-, journalisters-, författares-, polisanställdas-, advokaters-, åklagares- samt domstolars uttalanden och ställt alla dessa aktörers uttalanden mot Polismyndighetens språkliga ordval. För Polisen har inte kriminaliserat mc-klubbarna utefter det juridiska kriteriet ”sannolika skäl”. Långt därifrån! Polisen har kriminaliserat mc-klubbarna på sagolika skäl! Läs boken om Samtidens största iscensatta bluff! Boken består av 29 olika kapitel samt en längre "Introduktion" skriven av bikerforskaren och fil. dr. Stig Grundvall. Beställ också våra övriga Paybackböcker: Bikers skiter man i: http://www.solentro.se/publish/625 Bikers For Dummies: http://www.solentro.se/publish/1040

Tysta organisationer

Marie Telenius

En debatt-, reflektionsbok att använda i vardagen. I en tyst organisation går jakten på vinst före en sund arbetsmiljö.Men hur effektiva och lönsamma är alla ekonomiskt slimmade organisationer egentligen? Och vilken påverkan har dessa på individen, oavsett roll i företaget? Om vi arbetar under lång tid med otydliga budskap och obesvarade frågor, blir vi tysta. Du kanske är en av dem. Boken innehåller handfasta råd om vad som krävs för du ska kunna förändra och ta kontroll över ditt arbetsliv och därmed skapa ett liv som är mer hållbart, såväl privat som professionellt. För om vi själva inte lever hållbart genom att göra fler medvetna val, kommer inte vår omgivning att göra det heller.

Bikers For Dummies

Peter Schjerva

I Bikers For Dummies får vi för första gången i Sverige följa med en person inifrån bikerkulturen på en guidad rundtur i bikerns värld. Boken tar oss med på en resa genom en bikers ideologi, filosofi, moral, tankesätt och begreppsvärld.I 26 olika kapitel avhandlas centrala bikerbegrepp som brödraskap, hojen, klubben, mc-västen, enprocentsbetydelsen med flera företeelser. Bikers For Dummies är en brutalt rak och uppriktig insiderskildring som ger en unik inblick i en värld som tidigare bara beskrivits och skildrats av utomstående betraktare i Sverige.

Kampen om Fredrika F-9 skola 2011-2013

Katarina Henriksson

Detta är berättelsen om kampen som pågick 2011-2013, för att få behålla Fredrika F-9 skola i oförändrad form. En kamp för överlevnad och utveckling i bygden och därmed i kommunen.

THE FEMININE ART OF LIVING

Jamileh Alamolhoda

The issue of women is centered around the concept of gender, and the deepest layer of violence against women takes shape through the use of the concept of gender. What lies before you in this manuscript is a fresh interpretation of religious teachings regarding women, focusing on the concept of matrimony rather than gender.

Professionell Chef

Mattias Lillvik Starlead

Är du rätt person för din position? Om inte så finns perspektiv att utreda om den bild du har av dig själv som chef. Genom denna bok svarvas du, oavsett bransch, att få en högre självinsikt och sätta dig in i nya perspektiv som du troligen inte tänkt på. Perspektiven är både kritiska och utvecklande, och ska vara en hjälp att se dig själv i ett sammanhang och bli en professionell chef. Denna bok ska hjälpa dig att tänka större, prognosticera bättre och vända på stenar och förbereda dig för vad du kommer hitta när du väl synliggjort problem som du stöter på som chef.

Professionell Undersköterska

Mattias Lillvik Starlead

Att arbeta i dagens vård är krävande och utmanande. För detta behöver undersköterskan mentala och praktiska verktyg för att bli professionell. Boken erbjuder arbetsmodell och mentala förhållningssätt för att förstå sitt sammanhang och sin omvärld i dagens Sverige. En handbok till att bli en professionell undersköterska.

Vallonskolan. En annan plats på jorden.

Pelle Forsström

Den här berättelsen är en absolut sann historia som är baserad på min dagbok under den tid jag arbetade på skolan. Mycket lättläst enligt pilotgruppen på 40 personer som läst boken! Det är en rapport direkt från golvet i skolans förunderliga värld. Både föräldrar, vuxna och politiker borde läsa boken och då kanske få mer förståelse över hur svårt det är att uppnå målen för både elever och lärare i en kränkande och stökig skolmiljö Men även värme och humor finns med i berättelsen. Min roll som elevcoach tar en del plats i boken där jag fick arbeta i med och motvind! Först med en rektor som verkligen trodde på mitt uppdrag. Efter ett par år kom en ny rektor till skolan som inte alls hade någon förståelse över mitt uppdrag! Välkommen på en annorlunda resa.

Feminism på djupet

Regina Alejandrovna Petrushenko

I boken "Feminism på djupet" tar författaren med dig på en intellektuell och samtidigt lättillgänglig resa där bland annat kultur, media och forskning analyseras ur olika perspektiv. Texterna är snabba och humoristiska omvärldsspaningar som utmanar rådande maktstrukturer och ger dig som läsare både eftertanke och insikt. Boken håller ett högt tempo och är till för dig som vill förstå världen omkring dig på nya sätt genom medvetna spaningar och reflektioner.

Mina år med Svenska Röda Korset

Roland Palmqvist

I Mina år med Svenska Röda Korset berättar jag om arbetet i Fristad-Gingri rödakorskrets, i Älvsborgsdistriktets styrelse, i Göteborgs och Bohusdistriktet, där jag under en kort tid var chef och om arbetet som regionråd i region Väst. Ett antal rödakorskretsar presenteras och vi får veta mycket om allt det fantastiska som görs för att sätta guldkant på tillvaron för äldre, ensamma, sjuka och funktionshindrade!

Israel och det judiska folket-en kort historik

Lennart Enwall

Boken, Israel och det judiska folket, är min tolkning av Israel och det judiska folkets historia. Det betyder att den självklart är färgad av mina åsikter om de historiska skeendena. Jag har läst åtskilliga böcker och läst mängder av artiklar där historiebeskrivningen är den diametralt motsatta. Min läsning, som ändå kan vara selektiv, som den mesta läsningen är, gör ändå att jag står fast vid mina åsikter om vad som hänt och hur självklar rätt det judiska folket har till landet Israel. Jag hoppas att denna korta beskrivning ändå kan vara till någon form av hjälp till att öka förståelsen för vad som har hänt och händer, dagligen, i denna lilla remsa av världen. Ett mikriskopiskt område där en blomstrande demokrati, med en makalös historia och underbara natur- och kulturupplevelser trängs mellan helt andra länder med helt andra ideér om hur man ska leva och hur de ländernas medborgare ska ha det. Jag har besökt Israel och kommer att resa dit igen. Det känns som att på något sätt komma hem. Lennart Enwall

Naturaleza criminal del Opus Dei

José Ramón Martínez Robles

Naturaleza criminal del Opus Dei es un estudio que recoge, mediante abundante documentación y testimonios, distintas conductas y prácticas habituales de esta secta que están tipificadas como delitos en el Código Penal español (estafas, delitos fiscales, coacciones, amenazas, prevaricaciones, delitos contra la intimidad, etc. etc.) y que en conjunto ofrecen una visión global suficientemente amplia sobre el alcance de la peligrosidad social de esta secta, que en contra de lo que con frecuencia los medios de comunicación pretenden hacer creer, calificándola en el peor de los casos de “polémica”, se trata de una organización criminal extremadamente poderosa que, gracias precisamente a su poder, consigue pasar desapercibida para la mayoría mediante el control que ejerce sobre los medios de comunicación.

Betraktelse från en bönpall och en rullstol

Solveig A-Carlsson

Du är fantastisk! Jag är helt fascinerad av datorns värld. Tänk att kunna spara så mycket i minnet, att få tag på rätt adress, få information om i stort sett allt. Man kan beställa biljetter, skriva utan att behöva sudda och skriva om när man inte är nöjd. Bara trycka på en tangent Delete så är allting borta som man vill ha bort. Man kan sitta ensam på en klippa eller i en bil och kunna meddela sig med en mobil. Men vad är då en människa? Boken innehåller olika Betraktelser om Guds existens och tankar mellan himmel och jord från hjärta till hjärta.. Som jag dels fått bak på en bönpall och dels i en rullstol. Beskriver också min sjukdom Parkinson som tilltagit genom fallolyckor. Aldrig trodde jag att jag skulle bli "Spätta" i min ålder! och aldrig kunde jag drömma om att bli handikappad! Livet är inte rättvist-men Gud är god!

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close