Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Custom
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Specialpedagogiskt ledarskap – för yrkesprofessionella

Författare: Siv Fischbein, Olle Österberg & Gun-Marie Wetso (red)

Glädje av boken kan olika yrkesprofessioner ha. Den riktar sig till alla som leder lärande i undervisning och som vågar ställa frågor och fundera över sitt eget ledarskap i ett närhets- och distansperspektiv. Värdet av och exemplen på utövandet av det goda pedagogiska ledarskapet bildar en utforskande, slingrande men hållbar väg genom boken. Boken visar på hur teori och praktik kan föras samman i analys och reflektion över att utöva och utveckla ledarskap i heterogena grupper. Resonemanget om att utöva ledarskap relateras till förskolans/skolans uppdrag, dagens lärarutbildningar och frågor om förutsättningar att möta barns funktionsolikheter i syfte att skapa motivation för lärande. Boken baseras på nationell och internationell forskning om samspel, inkludering och att främja pedagogisk ekologi genom samverkan i utbildningssystemet.

Bokstorlek: A4, inlaga i fullfärg.


Siv Fischbein, Olle Österberg & Gun-Marie Wetso (red)

Siv Fischbein, Olle Österberg och Gun-Marie Wetso, har alla tre lång praktisk erfarenhet av att vara lärarutbildare. De har varit engagerade i arbetet att leda och utveckla kurser inom fältet specialpedagogik. Hur olika miljöfaktorer, villkor för lärande och samspel mellan lärare och elev påverkar möjligheter till lärande har varit i fokus för deras studier och vid analys av upplevelser och data. Att utveckla teori och resonemang om ett personifierat ledarskap och lärande har varit en gemensam önskan. Genom arbetet med boken Specialpedagogiskt ledarskap – för yrkesprofessionella i förskola och skola kunde den idén konkretiseras.


Antal sidor: 172
Antal sidor färg: 27Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic (färg) - 225:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close