Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Oäktingen - skadad av Rakitis

Författare: Håkan Rombe

Boken är en berättelse om mitt liv som oäkting i en by dominerad av två frikyrkoförsamlingar, pingstvänner och missionsförbundare. Min mamma blev som 18-åring med barn med en 23-årig "charmör" som hon sedan inte lyckades få kontakt med i den kaotiska tid som rådde 1939 med mobilisering inför de sovjetiska hoten och kriget mot Finland, Baltstaterna och Polen. Det ledde till att mamma fick pigjobb hos en dubbelt så gammal man som såg sin sista chans och på köpet fick en arbetsmyra som han utnyttjade i arbete 16-17 timmar per dygn vilket ledde till Rakitis för mig som vanställde min kropp. Min mammas slavarbete under en latmask och hänsynslös man ledde till totalt utsliten rygg, kota mot kota och en för tidig död på grund av starka mediciner mot smärtorna. En svårsmält historia för mig är det som hände efter att en yngling cyklat över 4-åriga lilla mig i full fart vilket medförde ett hål i huvudet och medvetslöshet i minst en halvtimme och jag lades i min säng och sov 26 timmar i ett sträck enligt min mamma. Ingen transport till sjukhus, ingen telefonsignal till provinsialläkaren i Stensele. Ingenting! Jag försöker komma tillrätta med denna händelse i boken.


Håkan Rombe

Jag är en 83-årig ung man som haft en tuff uppväxt med vanställd kropp p g a Rakitis vilket medförde att jag i tonåren valde bort ett framtida liv med kvinna och barn. Vem ville visa upp sig på ett dansgolv med en kille med svankrygg? Efter Realexamen 1957 militärtjänst och uttagning till officersutbildning och studier på Försvarets Läroverk. Total tid i arméns tjänst drygt 9 år och krigsplacering som kompanichef och i högre staber. Jag kom in på Handelshögskolan 1966 och avlade civilekonomexamen 1969. Därefter arbete som adjunkt och lektor på olika gymnasier och sista 7 åren som rektor. Många politiska uppdrag och fru och tre barn! Dessutom träning skidåkning 6 000 mil med rakitisskadad bröstkorg! Favoritläsning är historia och biografier. Jag skriver en blogg sedan 20,år med totalt 1450 inlägg som mest har handlat om lokal- och rikspolitik men även världshändelserna. Det framgår av min bok att jag hade önskat att Metoo kommit långt tidigare! Mycket vederstyggligt har jag sett och hört. Inte minst efter 11 år i omsorgsnämnd som vice ordförande och ordförande..


Antal sidor: 222Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 180:-Kolla in andra böcker

Brända minnen

Anni Björk

I den här boken berättas det om uteslutningar, trakasserier, härskartekniker och mobbning i universitetsmiljö. Det kan uppfattas som allmänt missnöje som man borde kunna göra något åt, men för den eller de som är utsatta är det något helt annant och ingen gör något klokt för att komma tillrätta med oegentligheterna. Att ständigt marginaliseras och behöva kämpa för sin existens kan upplevas som outhärdligt för den som är drabbad. Maktlösheten tvingar i många fall personer att säga upp sin anställning.

Helsynsdialogen

Göran Åberg

Vad har hållbar utveckling med mening att göra? För femtio år sedan skrev Hans Palmstierna ”Plundring Svält Förgiftning”. Tjugo år senare började FN att introducera begreppet Hållbar utveckling, ett försök att både äta kakan och ha den kvar. Den omsorg om planet och människa som ”Helsynsdialogen” försöker reda ut är kontrapunkten till Palmstiernas konstaterande. Genom att ta utgångspunkt i liv i stället för i meningen med livet, blir frågan om utveckling mindre framträdande. Det blir i stället en fråga om hur generna kan behärska sin biotop och hur vi kan ta hänsyn till förutsättningarna för liv på vår begränsade planet. Helsynsdialogen är en utmaning att tänka efter, att försöka se och upptäcka. Den diskuterar våra förhållningssätt snarare än att ge recept på hur vi ska göra.

Gubbgrubbel

Stefan Molang

Kåserier skrönor och vuxensagor. Denna produkt är garanterat full av färgämnen. Kan vara allergiframkallande för riktiga nötter. Har bara testats på lägre stående djur såsom människor. Tar lika många ställningar som Kamasutra. Vita blålögner och svarta sanningar. Lite allvarstrams på seriöst skoj. Ett och annat aha! uppblandat med några ha-ha! Fabulösa fakta och nedslående uppercuts. Några sötsura uppstötningar ur en kulmage. Gamla sanningar från en sann gamling. Dessutom några sockerfria sagor att förfasa sig över.

Samorfjøset

Linda Forss

”Samorfjøset” - det var något särskilt med det, menade min mormor. Hon ville jag skulle skriva om det. En berättelse. Hon hade så mycket att berätta. OBS den dvd-film som hör till boken behöver beställas separat direkt från linda@forsslivs.se om du köper boken via webhandel. Nu har Samorfjøset blivit en bok med tillhörande dvd och en berättarföreställning som ges ut på eget förlag och i egen produktion. Projektet har fått stöd av länsstyrelsen i Jämtlands län. Bokens innehåller fritt formulerade berättelser baserade på intervjuer med människor med minnen. Det är mångas berättarröster som hörs. Bla Irene Olofsson, Vera Möller och Lennart Forss. Berättelserna, som är berättade och skrivna på jämtska, är stavade med hjälp av Håkan Roos. Det kan förstås vara bra att höra hur jämtskan kan låta och inte bara se hur den kan stavas. Därför finns alla berättelserna inspelade på en dvdfilm som följer med boken. Per Möller har filmat och redigerat tillsammans med Linda Forss. Anders Kronlund har arrangerat berättarmusik gjord av Linda Forss. Om inte filmen hjälper, finns särskilda ord förklarade och en författarfröken i Göteborg har bedyrat att man förstår fastän man inte förstår. Det är betryggande. Det finns också tillhörande betraktelser på svenska. . Kanske idylliskt och också sant beskrivet, så är boken ett förverkligande av min mormors dröm. Mindre idylliskt och lika sant, är att boken är ett rent och krasst beställningsjobb från min mormor. Hon brukade få sin vilja igenom. Kanske för att hon ville så bra saker och för att vi talade samma språk? Det är hon som sagt hur jag ska göra. Det var svårt ända tills jag började lyssna. Det tog mycket lång tid. Jag tror att hon är mycket nöjd med boken och med det samorfjös jag hittade när jag till slut öppnade dörren, tog långklivet över tröskeln och började höra berättelserna… /Linda Forss

Helsynsdialogen

Göran Åberg

Helsynsdialogen utgår från att människornas aktiviteter bestämmer om verkligheten blir hållbar eller inte. Boken är ett försök att hitta en konstruktiv väg framåt. Den är en essä. Dialogen utgår från den enskilda människans perspektiv inifrån, på henne själv och på verkligheten. Detta är hennes personliga helsyn. Det är något annat än helhetssynens utifrånperspektiv. Essän kommer fram till att det är nödvändigt att bryta den kvantitativa utvecklingen och övergå till kvalitativ förändring. Nyckeln till detta är människans känsla och förståelse både av livet och av verklighetens ramar för liv. Kärnan är omsorg om planeten och människan. Essän tar dig till djupa bottnar. Det handlar om dig, om dina ideal och om den kultur du delar med många. Essän är vare sig skönlitterär eller vetenskaplig. Budskapet ligger naket framför dig bland paragrafer och hänvisningar. Boken vänder och vrider på sammanhangen för att till slut bli inriktad på konkret handling med oväntade drivkrafter. Ett angeläget budskap i en knepig tid.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close