Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Där skam var skall stolthet växa

Författare: Kristina Lander

Att våga dela det som känns tungt och hopplöst med någon annan är en god början för att få en god psykisk hälsa.
Men det kan kännas svårt eftersom den känsla som står i vägen för en sådan öppenhjärtighet vanligtvis handlar om skam. Vad skall andra tycka om mig om jag berättar? Kommer någon att vilja vara med mig då?
Lugn! Resultatet kommer inte att bli det du kanske fruktar - övergivenhet och ensamhet. Istället växer närheten och tilliten till andra och även till dig själv.
Där skam var kan stolthet växa!


Kristina Lander

Kristina Lander, tidigare verksam legitimerad psykolog och psykoterapeut, beskriver i denna bok sitt arbetssätt från en drygt 20-årig klinisk verksamhet. Hon betonar inte bara vikten av att avslöja skammens strategi. Det är också viktigt att förstå varifrån skammen kommer, varför den uppstått och värdet av att välkomna den. Då blir det också möjligt att vid resans slut omfamna den och integrera den med sig själv.


Antal sidor: 184Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 250:-Kolla in andra böcker

Scammed Within 60 Days

Munirih Stenberg

PAUL: I never get tired of listening to your messages. I love when you are talking, smiling, laughing, and I wish I could share everything with you. All sad and joyful moments, your ups and downs, every single moment of your day. Share. I am here. Be free to express yourself. SOFIA: You are an interesting man Paul. Your voice has left a deep impact on me. PAUL: Keep me in your thoughts. Trust me. Dream with me. Be ready to assist when called upon to stand firm in love and strife. We are going to be best friends and lovers. At a very tender age, my folks indoctrinated a positive attitude to life with honesty and good will. I have always been a one-man one-woman person. At the age of 46, I need to push myself to the limit. I want you to walk down the road together with me. We can make the world our oyster. You deserve to be happy and feel special every day, because you are special. ....................... Sofia gets in touch with Paul on Tinder, the perfect man in every way; responsive, loving, empathetic with very good finances. The contact between Sofia and Paul is intense. Sofia receives red flags from time to time but ignores them as "that's nothing", "Paul really exists", "He can not be a fraudster". He has "proved" to Sofia that he really exists; talked to him on the phone (though never facetime), texting, seen documents, photos. Sofia began to understand that something was not quite right, but realized, too late, that she had been deceived. ...................... I wrote this book because I wanted to read about authentic cases, how fraudsters think and manipulate their victims. For the fraudster, it's just a matter of taking as much as possible without conscience. The fraudster does not work alone. He has a team of professional groups behind him who have honed their knowledge and routines on how they can best deceive people. The victim is left with feelings of emptiness, shame, anger, bitterness and loneliness.

Psykoterapi åt folket

Bengt Göran Aronsson

Psykoterapi är en verksamhet som det talas tyst om och som lever bakom stängd dörr och det är oftast i sin ordning. Den bedrivs under givna formaliteter, i förtrolig form och terapeuten är belagd med tystnadsplikt. Den som ”går i psykoterapi” har i regel ingen anledning att berätta detta, ännu mindre att torgföra vad som händer där. De gånger det sker är i förtroliga samtal vänner emellan. Den syns då inte heller så ofta i media och litteratur, särskilt inte vad som sker på lokal och regional nivå. Där vill Bengt Göran Aronsson täcka en kunskapslucka med denna bok. Boken är i första hand en jubileumsskrift över Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län och dess första 25 år, men den innehåller också en historik över själva psykoterapin: dess uppkomst och utveckling genom Europa till Sverige, från Antikens Grekland till nutid. Här finns även psykiatrins psykoterapienhet, kyrkans psykoterapeutiska verksamhet, primärvårdens psykosociala enheter samt huvuddelen av den privata verksamheten. Med andra ord den huvudsakliga verksamheten för vuxna under psykoterapins första 60 år i länet.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close