Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Måtte Djävulen ta SVT - USA är faktiskt en nobel nation

Författare: Thomas Ek

Boken handlar i huvudsak om SVT:s nyhetsredaktioners partiska USA rapporteringar.

SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar undanhåller medborgarna centralt väsentliga uppgifter som fäller skuggor över president Barack Obama.

Det här sker genom att SVT:s exklusiva nyhetsförmedlarklubb i god tro främjar sin egen världsbild som framträder i deras egen ideologiska utblick, nyhetsförmedlarna ignorerar därmed händelser som stör nyhetsförmedlarnas personliga politiska helhetssyn. Jag utvecklar den här tolkningen mer närgående i bokens inledande sidor.

Frånvaron av en svensk vederhäftigt bedriven Public Service TV-kanal och/eller en konkurrerande TV-nyhetskanal som tillhandahåller balanserade USA rapporteringar här i Sverige ger till följd att svenska befolkningen duperas.

Det svenska samhällets utbredda folkliga hat mot George W Bush:s Irak krig konstruerar och befäster än idag missuppfattningar och felaktiga historiebeskrivningar om vad som i själva verket ägde rum efter den 11 september 2001 fram till 2008 då Barack Obama tog över USA:s presidentpost vilka i väsentligt hög grad är en direkt konsekvens av SVT:s partiska nyhetsrapporteringar.

Utifrån rena oförvanskade fakta som inte ryckts ur något oberättigat, missvisande sammanhang eller liknande visar jag i boken hur SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar genom sina partiska rapporteringar på orättfärdiga grunder systematiskt undanhållit medborgarna politiskt väsentlig information. Den som efter att ha läst igenom boken och det gäller oavsett vilken politisk ståndpunkt läsaren må ha, inte klarar av att bekänna SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringars djupt problematiska partiska hantering av nyhetsförmedlingen är otvivelaktigt oansvarig och genuint ohederlig.

Omfattningen av de partiska illgärningar och brott som SVT sedan många år tillbaka gjort sig skyldiga till är så grava att de inte längre kan repareras. Jag menar att medborgarna på angelägna punkter varken tillhandahållits eller tillhandahålls förväntad information om vad som i själva verket sker i vår värld, och det inte minst i en så brännande tid som just nu. Det är dags att lägga ner SVT och starta om därför vi behöver trots allt i vart fall en någorlunda opartisk Public Service TV kanal.

I USA så finns det tre politiska partitillhörigheter, de är Republikaner, Demokrater och ”Independents” (oberoende neutral/mitt i mellan). En Gallupundersökning från hösten 2013 av de amerikanska medborgarna uppvisar: Republikaner 25%, Demokrater 31% och Independents/Oberoende 42%. Jag tillhör den utomordentligt lilla svenska handfulla skaran som hyllar George W Bush insatser och ogillar Barack Obamas presidentskap. Mitt ideologiska nolläge vad gäller hur USA skall styras är på så sätt ”Independent”. Du som är en trygg liberal dvs. en amerikansk Demokrat bör ändå få en god behållning av boken eftersom du som en sådan utan svårighet bör kunna skilja på vad som är faktauppgift respektive min åsikt.

/Thomas Ek


Thomas Ek

Jag är född (1953) och uppvuxen i Stockholm. Min formella utbildning utgörs av gymnasium, arbetsledarutbildning, försäkringsmäklarutbildning inom liv– och pensionsförsäkring. Har arbetat som placeringsrådgivare hos Söderman Life AB. Har också drivit kioskrörelse i Sthlm, importerat båtar och marinmotorer från USA, m.m.

Mellan ca 1981-1986 bodde jag i Ft: Lauderdale, Florida USA där jag tillsammans med mina föräldrar drev en motell rörelse. Bokens näst sista kapitel rymmer en utförligare presentation om mig själv.

Vid min återflytt till Sverige 1986 och med hakan vid knäskålarna såg jag hur dåligt informerad svensken fortfarande var om USA och hur våra taffliga, gammalmodiga och ur-töntiga föreställningar om USA sedan många år tillbaka fortfarande var betongingjuten i den för övrigt så välinformerade och allmänbildade svensken. Men det var först ca år 2007 mitt intresse kring amerikansk politik vaknade till liv och sedan dess ägnar jag åtminstone ett par timmar varje dag åt att på Internet ta del av amerikanska TV-nyhetskanaler som Fox News med Bill O'Reilly, Greta van Susteren, Hannity, Special Report, Megan Kelly file, CBS Face The Nation, NBC, www.amerikanskanyhetsanalyser.se m.fl.

/Thomas Ek


Antal sidor: 120Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 70:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close