Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Anhörigresan

Författare: Maija Edler

Om Anhörigresan:
Det finns 1,3 miljoner anhörigvårdare i Sverige enligt Anhörigas riksförbund, alltså drygt 10 % av befolkningen. Det är en grupp som inte pratas mycket om. Deras insatser beräknas spara 183 miljarder kr om året för samhället. Men allt går inte att räkna i pengar. En anhörigvårdare delar ofta liv med den man vårdar, går tillsammans en bit på en speciell resa som man sedan bär med sig vidare i form av erfarenheter, minnen, frågor, funderingar, lärdomar, tankar till förbättringar o.s.v. Vi anhörigvårdare behöver bli upptäckta av samhället, vården, varandra och oss själva.
Boken har olika målgrupper: anhöriga, särskilt dem som vårdar åldrande, multisjuka närstående. Många kan känna igen sig i erfarenheterna. Som anhörigvårdare kan det vara svårt att komma hemifrån eller delta i en samtalsgrupp, då kan man läsa en bok och se att man inte är ensam.
Boken riktar sig även till alla som arbetar inom vården. Jag vill lyfta fram sjukvården, särskilt äldrevården ur en anhörigs synvinkel och visa på anhöriga som en del av vårdteamet. Informationen och kommunikationen mellan vården och anhöriga behöver bli bättre.
Vården är mest praktiskt och medicinsk, det behövs. Men människan är en helhet, har sin historia, nutid och framtid som kraftigt påverkas av det som händer. Även den mentala delen med frågor och funderingar, oro, rädsla, hoppet, sorgen och existentiella frågor behöver få utrymme inom vårdprocessen.
De allra flesta som arbetar inom vården gör sitt bästa men tiden räcker inte till allt och alla kan inte vara experter på allt. Mera resurser behövs, olika kompetenser behöver kopplas in vid behov. Detta är en fråga till beslutsfattare: politiker, tjänstemän, verksamhetsansvariga, arbetsledare. Äldrevården angår oss alla. Alla blir vi äldre och medellivstiden ökar. Sannolikheten att själv bli hjälpbehövande eller anhörigvårdare ökar också.


Maija Edler

Maija Edler är pensionerad präst inom Svenska kyrkan med många års erfarenhet av liv och arbete med människor, organisationer och processer av olika slag på svenska, finska och tvåspråkigt. Under ca 7 år var hon successivt allt mer anhörigvårdare till sin man.


Antal sidor: 106Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 160:-Kolla in andra böcker

Förlossning – bli en delaktig partner

Anna Tallwe

Många partners upplever att "man står bredvid" under förlossningen - det behöver inte vara så. Förlossning - bli en delaktig partner, är en handbok som ger dig som ska vara stöd under en förlossning konkreta tips på vad du kan göra för att känna dig delaktig och lindra smärtan hos den födande. Boken ger dig en ökad förståelse för din roll under förlossningen och vad du kan förvänta dig. Detta stärker ditt självförtroende och gör att ni båda kan känna er tryggare inför födseln och mer som ett team. En ökad trygghet ökar möjligheten till en positiv upplevelse och den bästa möjliga starten för er nya familj.

Förstå din Familj - för glädje, harmoni och fina relationer

Johanna Tengwall

Den här boken handlar om ett kärleksfullt föräldraskap. Den vänder sig till vuxna som vill utveckla relationer, både till sig själv och till sina barn, lära sig mer om att lyssna och om att tala, att mötas och vara nära. När stress, oro och prestationskrav, dagligen finns runt oss, behöver våra barn mer än någonsin, kloka, stabila vuxna som finns där och fångar upp, guidar och inger hopp! Men hur gör man det egentligen? När egen stress och oro kanske kommer emellan? Vad behöver våra barn mest och hur kan man med enkla förändringar göra stora skillnader? Jag vill motivera och stötta föräldrar, väcka nyfikenhet till att tänka nytt och fatta egna beslut grundade på kunskap och magkänsla. Att kunna frångå invanda mönster och frustration som tär och inte leder framåt i relation till barnen och istället få inspiration till positiva förändringar! Min avsikt och förhoppning är att kunna bidra med att stärka din tro på dig själv i ditt föräldraskap. Och att hitta rätt nycklar till hur vi får till det där goda samarbetet med vårt barn, som bygger självkänsla och stolthet för sin egen person. Många gånger är det enklare än vad vi tror! Jag delar med mig av tips och idéer grundade på egna erfarenheter - det jag ser fungerar i familjer utifrån min roll som skolkurator, föräldracoach och trebarnsmamma. Jag hoppas att du använder boken som en idébank med uppslag av idéer och tips som du själv sedan måste smaka lite på och ta ställning till. Några idéer passar kanske nu och andra kommer att fungera längre fram i livet. När relationen ibland står stilla och känns låst, står boken redo igen att plockas fram ur bokhyllan. Ur innehållet: skärmar och spelande samarbete vid konflikter - en god självkänsla! skolarbete psykisk hälsa och stress anknytning kommunikation sömn kost och livsstil recept för en enklare vardag, och mycket mycket mer…

En bok om mobbning Hur man kan förebygga,förhindra och stopp

Amanda Bergström Andersson

Boken handlar om mobbning och hur det kan förhindras och förebyggas och stoppas. Författarinnan ger tips och råd vad man kan göra mot mobbningen. Författarinnan berättar sin egen historia i boken och om hur hon hittade sig själv igen. Författarinnan förmedlar andras historier om mobbning. Ger tips till kommunen och skolor och politikerna om mobbning och hur man kan hantera det.

Min ChakraCirkel

Carina Olofsson Santana

Denna cirkel fick jag nedkanaliserad av mina guider år 2007-2008. Jag kan inte nog tacka dem för detta verktyg som gett mig och så många andra en otrolig hjälp att komma vidare och få mer förståelse för livet. Vill du lära känna dig själv bättre, vara lyckligare och bli mer medveten? Då är denna cirkel kanske något för dig! Du kommer att få lära dig vad varje chakra står för, vilken färg, kroppsdel, starka sidor, rädslor, element, kristall m.m. varje chakra har. Vilka sjukdomar som kopplas till de olika chakran. Lära dig göra en intuitiv avläsning och symbolseende. Olika verktyg som du kan använda för att balansera upp, bl.a. med hjälp av meditationer och affirmationer. Att lära sig det mänskliga energisystemets språk är ett sätt att nå självinsikt, lära sig känna igen mönstren i ditt liv och den starka kopplingen mellan kropp, själ och ande. Denna självkännedom skänker förståelse, glädje och sinnesfrid samtidigt som det leder till känslomässigt och fysiskt helande. Det kommer att ge dig en ny syn på din personliga kraft. Du kommer att öka din medvetenhet, din intuition och framför allt kommer du att förbättra din livskvalitet. Kunskapen om chakran är nyckeln till personlig kraft. Hittar vi balansen i vårt inre så följer det yttre automatiskt med och vi känner en inre frid och trygghet med allt. Det är detta som, för mig, är själva kärnan till all alternativmedicinen och den öppnar din otroliga förmåga till självläkning. Det finns inte en sanning, utan lika många sanningar som det finns människor. I livets mening ligger valet av vilken sanning jag vill tillämpa i mitt liv...

När livet fick en vändning!

Fredrik Palmér

När jag skulle få genomgå detta, så fanns det ingen lättbegripligt information så därför har jag skrivit den nu! Den här boken handlar om att genomgå en Autoblog Stamcellstransplantation, hur jag upplevde det och förhoppningsvis så kommer den att vara till nytta för alla som ska genomgå det eller deras anhöriga samt för personal på olika vårdinrättningar men även till politiker och andra beslutsfattare. (det mesta är det samma som en Allogen transplantation, jag har försökt att förklara skillnaden på ett språk som alla förstår!)

Tappa ansiktet

Rita Isacsson

Efter en hastig jobblunch slänger jag en rutinmässig blick i spegeln. Ler lite och stirrar förskräckt in i min egen spegelbild. Bara halva munnen flinar upp sig medan den andra sidan knappt rör sig. Från dagen jag får Bells pares, en halvsidig ansiktsförlamning, förändras allt. Det är inte bara ansiktet jag rent bildligt tappar utan även självförtroendet, aptiten, orken, ja kanske till och med förståndet, då jag märker hur nojig och folkskygg jag börjar bli. Jag tappar helt enkelt bort mig själv. Den här boken beskriver helt ofiltrerat mitt mående, från den första chocken, genom ångest och ovisshet och den kamp jag dagligen utkämpar med mig själv. Men här finns även hopp och en viss humoristisk självdistans. Läsarna får följa med mig in i min paresbubbla, som helt oväntat kommer att kollidera med den stora pandemikatastrofen.

SYSTER ULLAS SJUKHEM - ETT LIVSVERK

Victoria Pahlett

Syster Ullas Sjukhem - Ett Livsverk, är en bok som handlar om Ulla och Arne Pahlett. Ulla som är en utbildad sjuksköterska bestämmer sig tidigt i sin karriär för att öppna ett privat sjukhem. Boken följer Ulla genom hennes resa inom den svenska sjukvården, som hon delar med sin stöttande make Arne. Tillsammans är de ett oerhört starkt par som lyckas med att förvandla en dröm till verklighet. De öppnar nämligen ett fullt fungerande privat sjukhem för lätt psykiskt sjuka och dementa, efter att ha vårdat de första patienterna under en lång tid i sin privata lägenhet. De driver sjukhemmet i 33 år innan de tvingas lägga ner verksamheten på grund av politiska konflikter. Boken består av 15 mindre kapitel, 11 patient historier, 15 speciella vårdtips från Ulla själv och slutligen en stor intervju med både Ulla och Arne på slutet. Välkomna in till sjukhemmet på Värendsgatan 12 i Växjö för att ta del av en inspirerande och fantastisk resa.

Kvicksilver

Nina Linder

Boken beskriver min egen segdragna MS-debut. De många år som jag gick i både smärta och oro, innan en klok sjukgymnast skickade iväg mig på en snabb MR-röntgen, en röntgen som visade både mig och många andra en: MS. Jag har inte bara försökt beskriva gårdagen utan många dagar före det, och jag har dessutom lockat med många andra MS-sjuka. Deras tankar och funderingar har jag stuckit in både här och där i min egen text, för att ge både mig och andra MS-sjuka något av ett ansikte. Något av en tanke ...

Tankefällornas labyrint

Mirja Johanna

Tankefällornas labyrint är en verklighetsbaserad roman där ni får följa en kvinna mitt i livet under hennes vistelse i en stuga någonstans i Hälsinge skogarna. Var med och se världen från hennes perspektiv, känn hennes känslostormar av glädje, sorg, äckel, ilska, rädsla, lust, passion och kärlek. Följ med i hennes virvlande tankegångar och upplev några av hennes tankefällor, b la inom det sexuella, i den labyrint vi kallar hjärnan, när hon funderar på det spännande äventyr vi alla kallar livet. Förhoppningen är att detta ska vara en bok som kan göra gott för människor. En bok som får er läsare att tänka till på ert eget liv, på eventuella blockeringar/hämningar ni går omkring och har i era kroppar, samt att få en vilja att förändra ert tankesätt och få en annan medvetenhet om er själva om ni det väljer och vill. Det är en bok som visar på att vi alla har en möjlighet att förändra vårt liv till det bättre, att finna och använda oss av vår egen inneliggande potential och kärlekskraft. Det är en bok full av värme och glädje, hjärta och smärta, lust och passion; en bok fylld av kärlek.

Livskvalitet

Anita Örtengren

Detta lilla bokhäfte handlar om Livskvalitet som är viktig för oss alla. Därför är det kul att analysera och dela med mig av det som hjälpt mig i olika skeden i mitt liv. Hoppas att ni får utbyte av min bok och tar del i mina erfarenheter. Det är mitt syfte.

Kvinnomisshandel - om att börja leva igen!

Maggan Davidsson

Hur bryter man mönster och hur lever man vidare efter en våldsam relation? När jag kämpade som värst med att komma upp till ytan igen, behövde jag veta hur andra kom upp igen, inte hur de levde i det, så jag har försökt låta mycket handla om livet efter. Vad ser man när man kikar in genom nyckelhålet till ditt hem? Jag hoppas du inte känner igen dej. Men skulle du ändå göra det, så hoppas jag att mina rader ger dej en knuff att ha modet att välja ett annat sorts liv.

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close