Skip to main content

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal *
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Square
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättVänligen rotera skärmen till liggande orientering

Dissociationen och jag

Författare: A. Johansson

Vi är många som har överlevt en traumatisk uppväxt. Vissa av oss orkar inte fullt ut, utan går mer eller mindre under i självdestruktiva beteendemönster. Andra av oss lever i någon form av ingemansland. Vissa blir överlevare och några klarar av att faktiskt fullt ut leva. För mig växlar det mellan alla dessa.

I boken beskrivs hur det kan upplevas när psyket stänger ner och försätter en människa i dissociation. Korta texter återger även olika händelser som påverkat hur skadorna uppkommit, samt en förklaringsmodell kring teorin om strukturell dissociation.
Boken innehåller även författarens egna illustrationer samt en vädjan till behandlare samt vårdpersonal.

Denna bok kan fungera väl som kompletterande kurslitteratur för behandlare och vårdpersonal. Författaren skildrar perspektivet från den drabbades synvinkel, vilket ger innehållet en särskild tyngd och värdefull information. Skolpersonal, socialtjänst, polis och andra samhällsinstanser kan tillgodogöra sig innehållet samt få ökade insikter kring dissociationsproblematik och vikten av ett professionellt bemötande och salugent förhållningssätt

Vidare finns en förhoppning att anhöriga, kollegor och vänner kan få bredare förståelse kring komplexiteten som det innebär att leva med dissociation. Samt styrka att fortsätta kämpa tillsammans.
Författaren vill ge hopp och betona att hjälp finns att få.


A. Johansson

A. Johansson är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Familjen tillhörde medelklassen där det viktigaste var att allt skulle se bra ut utåt. Bakom stängda dörrar förekom våld, sexuella övergrepp, hon har blivit såld för sexuella tjänster i utbyte mot droger, undernäring, och övergivna barn. Trauman avlöste varandra.

Hon har varit patient inom psykiatrins öppenvård i omgångar genom vuxenlivet och blivit diagnostiserad med flertalet diagnoser, såsom Receviderad depression, PTSD, Generaliserat Ångestsyndrom (GAD), social fobi m.fl., innan den korrekta diagnosen "Komplex PTSD med Strukturell Sekundär Dissociation" sattes och tillbörlig hjälp kunde ges.

Periodvis har Johansson varit högfungerande och har då arbetat inom kundservice och ekonomi, samt varit supervisor med 10 medarbetare. Hon har även i senare tid arbetat inom beroendevården. Vidare har hon studerat kriminalitetshistoria, religion, samt 120 hp. beteendevetenskap.

Hon bor tillsammans med sin sambo och har två utflugna barn och i skrivande stund tre barnbarn.
.


Antal sidor: 70Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 180:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close