Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

Dissociationen och jag

Författare: A. Johansson

Vi är många som har överlevt en traumatisk uppväxt. Vissa av oss orkar inte fullt ut, utan går mer eller mindre under i självdestruktiva beteendemönster. Andra av oss lever i någon form av ingemansland. Vissa blir överlevare och några klarar av att faktiskt fullt ut leva. För mig växlar det mellan alla dessa.

I boken beskrivs hur det kan upplevas när psyket stänger ner och försätter en människa i dissociation. Korta texter återger även olika händelser som påverkat hur skadorna uppkommit, samt en förklaringsmodell kring teorin om strukturell dissociation.
Boken innehåller även författarens egna illustrationer samt en vädjan till behandlare samt vårdpersonal.

Denna bok kan fungera väl som kompletterande kurslitteratur för behandlare och vårdpersonal. Författaren skildrar perspektivet från den drabbades synvinkel, vilket ger innehållet en särskild tyngd och värdefull information. Skolpersonal, socialtjänst, polis och andra samhällsinstanser kan tillgodogöra sig innehållet samt få ökade insikter kring dissociationsproblematik och vikten av ett professionellt bemötande och salugent förhållningssätt

Vidare finns en förhoppning att anhöriga, kollegor och vänner kan få bredare förståelse kring komplexiteten som det innebär att leva med dissociation. Samt styrka att fortsätta kämpa tillsammans.
Författaren vill ge hopp och betona att hjälp finns att få.


A. Johansson

A. Johansson är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Familjen tillhörde medelklassen där det viktigaste var att allt skulle se bra ut utåt. Bakom stängda dörrar förekom våld, sexuella övergrepp, hon har blivit såld för sexuella tjänster i utbyte mot droger, undernäring, och övergivna barn. Trauman avlöste varandra.

Hon har varit patient inom psykiatrins öppenvård i omgångar genom vuxenlivet och blivit diagnostiserad med flertalet diagnoser, såsom Receviderad depression, PTSD, Generaliserat Ångestsyndrom (GAD), social fobi m.fl., innan den korrekta diagnosen "Komplex PTSD med Strukturell Sekundär Dissociation" sattes och tillbörlig hjälp kunde ges.

Periodvis har Johansson varit högfungerande och har då arbetat inom kundservice och ekonomi, samt varit supervisor med 10 medarbetare. Hon har även i senare tid arbetat inom beroendevården. Vidare har hon studerat kriminalitetshistoria, religion, samt 120 hp. beteendevetenskap.

Hon bor tillsammans med sin sambo och har två utflugna barn och i skrivande stund tre barnbarn.
.


Antal sidor: 70Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 180:-Kolla in andra böcker

Vad är panikångest. Symptom, upplevelser, smärta.

Alejandro Muñoz Retamal

Den här boken är tänkt som en orienterande information om panikångest och dess olika symptom. Det är anteckningar om psykisk hälsa med fokus på panikångest, ett lidande som sliter sönder själen. Här presenteras ett frågeformulär (MAP, Munoz Anxiety Panic) och några kliniska anteckningar som kan användas för att beskriva panikångest på ett begripligt och tillgängligt sätt, det är ett försök att beskriva upplevelsen av lidandet som orsakas av panikångest.

Mitt liv med panikångest & ocd

Angelique Skröder

En självbiografi skriven av Angelique Skröder, hon skriver om sitt liv med panikångest och ocd. Ni får läsa om hennes uppväxt och om hennes liv som tonåring hand i hand med sin ångest. Hur det känns att få en attack, om alla saker hon kände sig tvungen att göra för att inget hemskt skulle hända. Boken avslutas med hur Angelique övervann sina sjukdomar och vart hon står idag. ''För att orka hela dagen i skolan måste jag vara stark. Jag måste tro på mig själv och inte låta ångesten smyga upp bakom ryggen på mig. Ibland tar jag några djupa andetag och nyper mig själv lite försiktigt i fingrarna. Ibland kliar jag mig på armar och bröstet. Jag vet inte riktigt varför jag gör så, jag tror jag vill "känna" av mig själv kanske. Det var som när jag var liten, då nöp jag mig ofta i armarna för att se så jag verkligen var vaken. Tillslut blev det något jag alltid var tvungen att göra, jag hade ibland stora märken på armarna.''

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close