Skip to main content

Vänligen rotera skärmen till liggande orientering

NEXT HILL

Författare: Johan Broddfelt

A Chinese saying tells that: ”when the winds of change are blowing, some build windmills, others build shelters”!

During my entire carrier, I have had the privilege to support “windmill builders”: Entrepreneurs burning passionate for their ideas and dreams to come through: fighters rising from nothing, reaching for the stars and more than anything else: People driven not by money and fame, but by the urge to make a difference and to “show the world”, that they are right.

Johan is one of them.

And you might be as well: Standing before life changing decisions you are about to initiate – or perhaps trapped in an evolution, you have not yet defeated!?

You should read this book then!

”Next Hill” will not only encourage you to go ahead – or to carry on – it will show you HOW!

This book is the compendium, making up for the university degree, you never took, or the thousands of pages, you read and more or less forgot. It’s all there! In less than two hours of reading. I actually never thought, I would learn much from it: Hi: I have been in this business for more than 35 years, advising more than hundred entrepreneurs in almost every single corner of business understanding!

But I was wrong.

I found a relieving review here: A simple, “common sense” summary, reminding me of the fact, that numerous topics, have other inspiring approaches, than the ones, I am preaching. And Johan is serving them in a simple, but yet educative process, through his book, that leaves you with reflections and – most important – with the energy to improve your effort, to make windmills instead of shelters.

I can highly recommend any entrepreneur to grab this book.

Jan Isaksen
Business development consultant
Cand Merc (A), MBA (APIM)


Johan Broddfelt

Johan Broddfelt is a Computer Engineer with a great interrest in entrepreneurship. In addition to his permanent job, developing enterprise applications in Copenhagen he also run a site in Malmö called CityPolarna.se.


Antal sidor: 76Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 159:-Kolla in andra böcker

Strategiska loopen

Ingela Sjölund PlanB

I Strategiska loopen går vision och vardag hand i hand. PlanB har tillsammans med kunder utvecklat en processmodell för framgångsrika utvecklingsarbeten. Vi kallar den Strategiska loopen. Denna bok beskriver processmodellen som ger oss förutsättningar för framsteg och genombrott genom brett engagemang. Vi gör en resa genom Loopen och börjar med att nyfiket spana i verkligheten för att förstå det som händer omkring oss. Vi är öppna i vårt sökande och har nära till innovation. Med nya fynd och ökande samsyn blir vi sedan beredda att göra vägval och fatta beslut om i vilken riktning vår verksamhet/avdelning eller organisation ska utvecklas. Tydliga visioner, mål och strategier gör oss praktiska och uthålliga, och på köpet passionerade! När vi är framme i Loopens sista steg så börjar vi spontant om från början. Den loopande rörelsen har blivit en del av vår naturliga utveckling och en förutsättning för att komma vidare.

NÄSTA KULLE

Johan Broddfelt

Ett kinesiskt talesätt säger att "när förändringens vindar blåser, bygger vissa väderkvarnar medan andra bygga skyddsrum"! Under hela min karriär har jag haft förmånen att stödja "väderkvarnarsbyggare": Företagare med en brinnande passion för att få sina idéer och drömmar att komma till liv: fighters som går från ingenting, når stjärnorna och mer än något annat: Människor som inte drivs av pengar och berömmelse, utan av lusten att göra en skillnad och att "visa världen", att de har rätt. Johan är en av dem. Och det kanske du också är: Står inför livsförändrande beslut som du är på väg in i - eller kanske låst i en utvecklingsprocess, du ännu inte hittat en väg ut ur!? Då bör du läsa den här boken! "Nästa Kulle" kommer inte bara uppmuntra dig att sätta igång - eller gå vidare - den kommer även visa dig hur! Denna bok är kompendiet, som utgör högskoleexamen, du aldrig tog er eller tusentals sidor, du läste och mer eller mindre glömt. Allt finns här! På mindre än två timmars läsning. Jag trodde faktiskt inte jag skulle lära mig så mycket av den: Hej: Jag har varit i branschen i mer än 35 år, rådgivit mer än hundra företagare i nästan vartenda hörn av affärsförståelse! Men jag hade fel. Jag hittade en uppfriskande sammanfattning här: En enkel "sunt förnuft" summering, som påminner mig om att ett stort antal ämnen kan tillgås på andra inspirerande sätt, än de jag predikar. Och Johan presenterar dem på ett enkelt, men ändå pedagogiskt sätt, genom sin bok, som lämnar dig med reflektioner och - viktigast av allt - energi för att stimulera dig till att bygga väderkvarnar i stället för skyddsrum. Jag kan starkt rekommendera alla entreprenörer att lägga händerna på denna bok. Jan Isaksen Affärsutvecklingskonsult Cand Merc (A), MBA (APIM)

Det militära ledarskapet

Staffan Johansson

Den här boken översätter 100 år av beprövat militärt ledarskap till svar och lösningar i organisationer utanför den militära. Du som läser boken kommer att få med dig konkreta verktyg och förhållningssätt att använda i din vardag som chef och ledare. Boken väver samman den militära och den civila världen. Du ska läsa boken om du vill ta del av det som har varit framgångsrikt över tid, oavsett hur omvärlden har sett ut eller vilka forskningsrön som för tillfället fått mest uppmärksamhet. Med stöd av 20 typiska utmaningar i vardagen och lika många lösningar från det militära ledarskapet kan du skapa din egen ledarskapsbank. Om det vore en militär uppgift att läsa denna bok, då skulle jag säga att "det är en order", men mer om det i boken..

Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close