Du har överstigit gränsen för 50 tecken.

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal böcker*
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
White
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättPerspektiv på självledarskap

Författare: Lena Corshammar

Det aktuella begreppet självledarskap belyses ur olika perspektiv samt ur en organisatorisk kontext med röster från fastighetsmäklarbranschen. Ledarskap i en kunskapsintensiv organisation med självledande medarbetare diskuteras samt vilka konsekvenser som kan uppstå när självledarskap hos medarbetare vilka innehar ett intraprenörskap som kräver ett autonomt yrkesutövande med omfattande ägarskap över arbetsprocesser och arbetstid brister. Självledarskap har betydelse för oss i många olika sammanhang både i vårt privatliv och i vårt yrkesliv. Självledarskapet som vi övar och tränar på, ibland medvetet ibland omedvetet följer oss genom livet och hjälper oss att klara av det mesta som kommer vår väg och ju mer livserfarenhet och kunskap vi samlar på oss desto skickligare kan vi bli på att utöva vårt självledarskap. Ju mer självstyrande vi blir desto mer autonoma och självledande kommer vi att vara.


Lena Corshammar


Antal sidor: 160Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 169:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close