Du har överstigit gränsen för 50 tecken.

Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Företag
För- och efternamn*
c/o
Adress*
Postnummer*
Hausnummer*
Postort*
Land*
Ange land*
E-postadress*
Stat/Provins
Mobiltelefon*
Antal böcker*
st
Valuta
Styckpris
- inkl moms
Totalt
- inkl moms

köpvillkoren.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Kontakta oss för andra betalsätt.

Ett kvitto på beställningen skickas till angiven
emailadress när köpet är genomfört.
Nedan ser du omslaget till den bok du vill beställa.
Design:
Classic Red
Bokstorlek:
Classic
Boktyp:
Omslagstyp:
Person/Org.-nummer*Önskat betalningssättDEN STORA MISSEN I FÖRSTA MOSEBOK KAPITEL 3

Författare: Ulf Malmström

BOKENS VARFÖR

Boken ger dig som Bibelläsare kunskap om den hebreiska Bibeln Tanach. När du väl får boken i din hand, är den som en guldtacka från den aldrig sinande guldgruvan ~ Torah, dvs. om du är intresserad av att få tag på den judiska kontexten i förhållande till N T.

Boken analyserar de tre grundpelare som den vilar på: 1/ judarnas budskap, 2/ deras bibelsyn och 3/ deras originella gudsbild. Många Bibelläsare går omkring med obesvarade frågor. En del av dem kommer att besvaras i boken men som även kan skapa följdfrågor.

För att alla dina frågor ska få de mest sannolika och trovärdiga svaren, hjälper boken till att formulera "de bättre frågorna". Varje kapitel gör en viktig analys, så att just DIN NYA BIBELRESA kan ta fart. Boken kan ge dig den bästa kickstarten.


Ulf Malmström

FÖRFATTAREN

Ulf Malmström, född 1949. Har två barn och sex barnbarn.
Är gift och bor i Uppsala.
Arbetat som Projektledare. Teologiskt utbildad.

HUVUDINTRESSE
Den judiska Bibeln Tanach och den kristna Bibelns G T/ N T
Vid frågor, maila till umalm2017@gmail.com
Antal sidor: 106Prisexempel, 1 exemplar
Mjukband Basic, svart/vit inlaga - 150:-Nyheter & Bokhandel
bottom-banner-close